• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

PHƯƠNG CÁCH CẦU THAY - BILL NORTON

Khi cầu thay, chúng ta phải có thái độ phải lẽ ở trước ngai Ngài. Trong Sáng thế ký 32, Gia cốp đã vật lộn với một nguời cho đến rạng đông, và ông đã nói một câu tôi rất thích. Khi người ấy bảo rằng : “Trời đã rạng đông rồi; thôi hãy để cho ta đi” Gia cốp đáp rằng : “Tôi chẳng cho người đi đâu nếu nguời không ban phước cho tôi !” Ở đây chúng ta thấy thái độ phải có nơi nguời cầu thay- quyết liệt và mạnh mẽ.

            Định luật thuộc linh chi phối sự cầu nguyện cầu thay là kiên trì cho đến khi đắc thắng để nhận được sự đáp lời, không phải lấy đức tin cầu nguyện một lần, mà cầu nguyện cho đến khi được nhậm. Hãy tiếp tục xin, tiếp tục tìm kiếm, và tiếp tục gỏ cửa. Như giống chó nhỏ dữ tợn ở Mỹ (pit bull), nó cắn và ngậm chặt hàm không chịu thả ra. Chúng ta nhất định không chịu buông đến khi nào phước hạnh đến. Khi chúng ta cầu nguyện cho gia đình mình, hội thánh của mình, dân tộc mình hay các dân tộc trên thế giới, đừng buông bỏ cho đến khi nào phước hạnh đến ! Người cầu thay phải nhất quyết chiến thắng, đừng buông bỏ cho đến khi chiến thắng! Sẽ có những đêm tối tăm, nhưng cũng sẽ có rạng đông và bình minh của một ngày mới, nói điều gì đó trong chúng ta và qua chúng ta mãi mãi làm thay đổi cuộc sống chung quanh chúng ta.

            Khí giới tiếp theo chúng ta sẽ bàn đến. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một khí giới cần phải được sử dụng trong mọi chiến trận của chúng ta cho nước Đức Chúa Trời. Bởi vì một trong những phương cách chủ yếu, để nuớc Trời và ý muốn Chúa đến trên đất là qua sự cầu nguyện, chúng ta hãy hết sức nghiêm túc bước vào chức vụ cầu thay trong thế hệ này .

            Tôi muốn trích lời của R. Edward Miller, trong cuốn “Thy God Reigneth” về cuộc phục hưng vào thập niên 1950 ở tại Argentina.

            Các bữa ăn bị bỏ quên; một miếng sandwich hoặc một bữa ăn trưa nhanh vội là đủ. Giấc ngủ cũng rất ít, và có khi bị gián đoạn.  Khi cả nhóm tiếp tục cầu nguyện, Đấng Thăm Viếng thường tỏ mình và để lại một sứ điệp nữa. Nhiều giờ dành cho sự cầu nguyện và cầu thay sâu nhiệm trong quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời.

                “Sau tuần lễ đầu tiên, Đấng Thăm Viếng không đến thường xuyên. Tuy nhiên, Sự Hiện Diện Quyền Năng của Đức Chúa Trời tiếp tục ở trên mọi nguời, hình ảnh một vòng tròn nhiều mét chung quanh khu Học viện. Những khách lạ đến trong vòng bán kính không thấy đuợc đó, đưa ra những cảm nhận lạ lùng, họ có khi bước vào sự Hiện Diện Của Chúa.

“Tất cả những người Chúa đưa vào trong sự bày tỏ lạ lùng, kỳ diệu này đều được đóng ấn bằng sự cầu thay phi thường trong Thánh Linh. Tôi chưa bao giờ thấy nhóm người nào cầu nguyện nhiều như họ. Mặc dầu lúc đó ít ai hiểu biết về mục tiêu của những làn sóng cầu thay lớn. Song, từ giờ này sang giờ khác, tiếng kêu lớn nổi lên dâng cho Chúa từ mỗi nguời có mặt xin sự can thiệp của Chúa. Các sinh viên, giáo sư và các nhà truyền giáo đuợc ràng buộc với nhau trong những sự tỏ ra đa dạng của Thánh Linh, khóc lóc không kiểm soát được trong sự tan vỡ sâu xa ở trước mặt Chúa Trời gánh nặng của Thánh Linh cho Argentina.

            “Bởi vì quyền phép và sự hiện diện của Đức Chúa Trời đa tạo nên những chứng cứ chung quanh cơn lốc của hoạt động linh, chúng tôi không ngồi lại đọc và suy gẫm các sứ điệp thiên sứ trong những tháng đó. Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời quá xác thực - công việc của Thánh Linh trong lòng chúng tôi quá sống động - Kinh Thánh là quyển sách hết sức quan trọng làm cho những lời tiên tri trở thành trọng tâm. Chính Chúa là trọng tâm của chúng tôi. Cầu nguyện trở thành sự kêu cầu mạnh mẽ, khủng khiếp dâng lên Chúa. Lời Đức Chúa Trời, mở ra truớc mặt chúng tôi trở thành quyển chỉ nam liên tục chỉ dẫn chúng tôi…

            “Những ngày tiếp theo vụt đi nhanh chóng, các lượn sóng cầu thay sâu nhiệm dâng cao khi Lời Chúa được gây dựng và những sự thăm viếng của Đấng Thăm Viếng Từ Trời trở nên thua hon. Giữa nhiều khải tượng, sứ điệp và những sự tỏ ra khác nhau, điều quan trọng nhất là những lời cầu thay sâu nhiệm, xé lòng khi chính linh hồn của chúng tôi đuợc dốc đổ ở trước mặt Chúa qua tiếng kêu khóc bắt nguồn từ Chính Mình Chúa.

            “Và rồi vào một buổi sáng thứ sáu tháng 9, Lời Chúa đến trực tiếp với quyền phép mạnh mẽ: “Chớ than khóc nữa. Sư tử của chi phái Giu đa đã chiến thắng.” Những huấn thị và lời hứa về Argentina theo sau, thuật lại những việc lạ lùng Ngài sẽ làm. Cùng với lời đó là một sự lưu xuất mạnh mẽ.

            “Lập tức có sự thay đổi như thể một gánh nặng lớn đã rớt khỏi vai chúng tôi. Một bài hát ngợi khen sinh ra nơi mỗi tấm lòng. Sự vui mừng lớn đáp đậu như một chiếc áo choàng trên mỗi người có mặt. Những tiếng cười lớn, thoạt đầu lạ lùng đối với lỗ tai chúng tôi sau nhiều tháng than khóc, đã đuợc nghe thấy. Tiếng cười thánh khiết của sự ngợi khen và đắc thắng chiếm chỗ của sự sầu thảm và than khóc. Sự ngợi khen xuất hiện một cách tự phát như sự cầu thay đã xuất hiện. Đức Chúa Trời đã hiện ra trong sự đắc thắng mặc dầu sự hiểu biết lúc ấy rất ít, chúng tôi biết rằng những tuần lễ cầu thay đã không trải qua vô ích. Chúng tôi biết vượt trên mọi nghi ngờ rằng Chúa đã đưa kế hoạch và ý định của Ngài đến chiến thắng.”

            Chúng ta có thể thấy, bởi mức độ sâu nhiệm của sự cầu thay nói trên, lời cầu nguyện vĩ đại được sai đến từ trời sẽ đem đến kết quả từ trời. Chúng ta có thể thấy trong Khải huyền 8:3-5 rằng sự cầu thay của các thánh đồ trên đất lên đến thiên đang và rồi trở lại trong sự can thiệp của Đức Chúa Trời trên đất. Cũng giống như luật trọng lượng, điều gì lên thì phải xuống. Chúng ta hãy được khuyến khích để tấn công thiên đang tới tấp bởi vì kết quả khả quan là điều chắc chắn.

            Một nguời của bạn tôi, Joe Crandall kể với tôi thể nào mỗi đêm, anh lắng nghe mẹ cầu nguyện bên dưới phòng ngủ của anh. Bà bảo với ma quỉ rằng nó không thể nào có được con, cháu, và chắt chít của bà. Bà chiến đấu trong sự cầu thay hằng giờ mỗi đêm một cách đầy uy quyền để đem các phuớc hạnh đến cho các thế hệ. Mặc dầu bà đã đi ở với Chúa cách đây vài năm rồi, khó mà tìm thấy một thành viên chưa tin Chúa trong các hậu duệ của bà. Nói về các kẻ thù, Nêhêmi bảo rằng : “Khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kính, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và nhà của mình.” . Thật lâu sau khi đã về thiên đang, những lời cầu nguyện của chúng ta vẫn còn ảnh huởng mạnh mẽ đến nước Đức Chúa Trời trên đất này. Ôi, nguyện Chúa ban cho chúng ta khải tượng để thấy sự cầu nguyện quan trọng như thế nào ! Một trong những lý do tôi ở trong chức vụ ngày hôm nay là nhờ những nguời bà con của tôi, nay đã qua đời, đã cầu nguyện xin Chúa dấy lên những người hầu việc Chúa trong dòng dõi của gia đinh chúng tôi. Cảm tạ Chúa vì thứ khí giới quyền năng của sự cầu thay đã làm thành hầu hết các ý định của Đức Chúa Trời.

 

BILL NORTON