• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! (Cô-lô-se 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NHỮNG SỰ MẦU NHIỆM CỦA CHÚA - JOHN BEVERE

Từ những câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn và Giăng, chúng ta có thể thấy rằng dòng nước tuôn ra từ lòng của chúng ta chứa đựng sự mầu nhiệm hay sự khôn ngoan giấu kín của Ðức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết rằng Chúa khải thị những sự hiểu biết và mầu nhiệm này bởi Thánh Linh của Ngài. Bây giờ chúng ta xem thêm những gì Phao-lô nói trong 1Cô-rinh-tô 2:7, “Chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là sự huyền nhiệm vốn được giấu kín.” Từ Hy-lạp được dịch là huyền nhiệm không có nghĩa là “bí ẩn” hay “mơ hồ.” Thực ra nó có nghĩa “được giấu và chưa được bày tỏ hết.” Bạn hãy hình  dung như thế này, bạn đang ở trong một nhà hàng rất là đẹp. Vị đầu bếp đến bàn của bạn để hỏi thực đơn. Sau đó ông dọn cho bạn một bữa ăn theo khẩu vị của bạn. Khi thức ăn đã sẵn sàng, người bồi bàn đến và dọn một bữa ăn nhẹ trước mắt bạn. Vì đó là một nhà hàng sang trọng, nên thức ăn được đậy một tấm khăn cho đến lúc người ta mở ra. Bạn biết trước mắt mình là thức ăn, nhưng vẫn có sự huyền nhiệm xung quanh những đĩa thức ăn này. Khi đến giờ ăn, người bồi bàn nói, “Voila!” và mở tấm khăn ra khỏi đĩa thức ăn. Bây giờ bạn có thể thấy thức ăn mà vị đầu bếp đã chuẩn bị cho bạn. Trước khi chiếc khăn được lấy ra thì không có nghĩa là không có thức ăn, nó vẫn ở đó trước khi bạn biết thức ăn đó là gì. Người bồi bàn bày ra sự huyền nhiệm về bữa tối đó.  Vị đầu bếp thì luôn biết món ăn đó là gì, nhưng nó được che khỏi bạn cho đến khi người ta lấy tấm khăn đi.

Bởi Ðức Thánh Linh, Ðức Chúa Trời cất đi cái màn khỏi kế hoạch kín giấu của Ngài – sự mầu nhiệm của Ngài. Qua sự cộng tác của chúng ta với Ðức Thánh Linh, bây giờ chúng ta có thể nói về sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời trong sự huyền nhiệm (hay lời khuyên bảo) để chúng ta có thể nhận biết những ân tứ Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta nói những lời ấy không dựa vào những lời lẽ khôn ngoan do loài người dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Ðức Thánh Linh, dùng những lời lẽ thuộc linh giải bày những việc thuộc linh. (1Cô-rinh-tô 2:7, 12-13)

Cũng trong thư tín này sau đó Phao-lô viết, “Vì người được ơn nói tiếng lạ không nói với loài người, nhưng nói với Ðức Chúa Trời, bởi không ai hiểu được, vì người ấy nói các huyền nhiệm trong Ðức Thánh Linh” (1Cô-rinh-tô 14:2). Bạn có thấy sự tương quan không? Khi chúng ta nói tiếng lạ, chúng ta nói những sự huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng những sự huyền nhiệm được giấu kín trong nơi sâu thẳm của tấm lòng chúng ta (xem Châm Ngôn 20:5) và được múc lên khi nước hằng sống là sự khôn ngoan của Ðức Thánh Linh tuôn chảy từ trong chúng ta (xem Giăng 7:38-39). Chính vì vậy, cầu nguyện tiếng lạ gây dựng chúng ta bởi vì nó múc “nước hằng sống”, cốt lõi của sự sống, lên để chúng ta có thể hiểu lời khuyên bảo sâu nhiệm của chính Ðức Thánh Linh! Như tôi đã nói trước đó, nhiều lần tôi đã gặp những câu Kinh Thánh vượt quá sự hiểu biết của tôi. Khi chuyện này xảy ra, tôi cầu nguyện trong Thánh Linh, và sau đó sự hiểu biết theo sau. Nhiều lúc khi tôi đang viết sách thì tự nhiên ý tưởng nảy ra. Dường như tôi không còn gì để nói. Ðiều duy nhất tôi có thể làm khi đến mức này đó là bước ra xa máy tính và bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ. Khi tôi làm vậy, tôi thấy sự khải thị mới xảy ra bất thình lình. Chuyện gì xảy ra trong những lúc tôi cầu nguyện? Nước hằng sống của Thánh Linh Ðức Chúa Trời tuôn chảy từ trong tấm lòng của tôi! Nếu bạn không ở trong sự thông công với Ðức Chúa Trời, thì những sự huyền nhiệm vẫn sẽ bị giấu kín khỏi tâm trí tự nhiên của bạn. Những sự huyền nhiệm này có thể bao gồm cả nơi bạn nên đi nhóm lại, ai là người bạn nên lấy, công việc bạn nên làm, nhà nào bạn nên mua, cách cầu nguyện cho lãnh đạo của bạn, cách để trở thành một người phối ngẫu tốt hơn, cách để xử lý một sự thách thức bạn đang đối điện với con cái của bạn, cách để thành công trong công việc, và thêm nữa. Bạn há không vui khi Ðức Chúa Trời không bỏ chúng ta tự lo liệu cho bản thân bởi sự hiểu biết riêng của chúng ta hay sao? Qua Ðức Thánh Linh, chúng ta có thể khám phá những kế hoạch của Ngài (những điều tốt nhất) cho đời sống chúng ta, và chúng ta có thể vui hưởng sự bình an mà Ngài đã hứa.

 

John Bevere (Đức Thánh Linh)