• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NHỚ SỰ THÀNH TÍN CỦA CHÚA KHI ƯỚC MƠ BỊ CHẬM TRỄ - RICK WARREN

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. (Thi Thiên 103:2).

Khi ao ước của chúng ta bị trì hoãn, đó là cớ khiến chúng ta quên đi nhiều điều. Chúng ta thường quên mơ ước của mình. Chúng ta quên đi những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống và ân huệ của Ngài ban cho chúng ta trong quá khứ. Chúng ta quên rằng Chúa ở với chúng ta. Chúng ta quên mất quyền năng của Chúa.

Dân Do Thái cũng đã phạm lỗi nầy khi đi trong đồng vắng: “Họ không quan tâm đến các phép lạ của Chúa, Cũng chẳng nhớ lại lòng nhân từ dư dật của Ngài, Nhưng lại nổi loạn bên bờ biển, tức là Biển Đỏ. 8Dù vậy, Ngài vẫn cứu họ vì danh Ngài, Để bày tỏ quyền năng của Ngài. Nhưng họ sớm quên các công việc Ngài; Không chờ đợi sự khuyên dạy của Ngài“. (Thi Thiên 106: 7b-8,13).

Thật không thể tưỏng tượng tâm trí của họ lạị chóng quên như thế! Tại Ai-Cập, Đức Chúa Trời đã giáng10 tai họa trên người Ê-díp-tô để giải cứu dân Ngài, và dân Do Thái đã quên mất điều đó chỉ vài ngày sau khi họ vượt qua Biển Đỏ họ nói: “chúng tôi đều sẽ chết!” Họ quên những gì Chúa đã làm. Sau đó Chúa đã làm phép lạ và mở Biển Đỏ . Họ đi qua bờ bên kia và ngay tức khắc họ quên mất phép lạ và kêu khóc, “chúng ta sẽ chết vì khát!” Chúa đã cung cấp nước cho họ cách kỳ diệu. Dân Do-Thái quên việc đó rồi phàn nàn, “chúng ta sẽ chết vì không có thức ăn!” Họ luôn luôn quên.

Nhưng chúng ta không vội đế xét đoán họ, bởi vì chúng ta cũng làm điều giống như vậy. Khi xảy ra một sự chậm trể trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta bắt đầu hành động giống như Chúa chẳng bao giờ làm gì cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm mọi việc cho bạn trong quá khứ? Chắc chắn Chúa làm.Và bạn có thể đếm với Chúa để Ngài làm lại vào ngày mai, ngày mốt hay một ngày sau đó.

Thay vì quên, bạn cần nhớ lời hứa của Chúa. Có hơn 7000 lần trong Kinh Thánh. Bất cứ khi nào bạn có một vấn đề, hãy tìm lời hứa như trong Ti-mô-thê 2:13: “Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín; Vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được”. Những lời hứa luôn luôn lớn hơn những vấn đề bạn phải đối diện!.

Đức Chúa Trời có thể không hoàn thành lời hứa của Ngài trong cuộc đời bạn bởi vì Chúa đang chờ đợi bạn. Chúa đang chờ đợi bạn để bạn học cách không sợ hãi, không băn khoăn, không yếu mòn, không quên lãng. Chúa muốn bạn học hỏi điều đó trước khi Ngài ban cho bạn.

Chúa có thể làm ngay tức khắc, nhưng Ngài muốn làm một chương trình lớn hơn. Sự chậm trể trong cuộc sống của bạn không làm hư hoại mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc sống bạn.

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài”. (Thi Thiên 103:2).

Rick Warren (Nhã Ca lược dich)