• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NHÌN VÀO NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHÁC - RICK WARREN

“Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa: (Phi-líp 2:4).

Điểm khởi đầu cho mọi điều tốt lành, là thời điểm chúng ta chuyển đổi sự tập trung ra khỏi chính mình. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ về bản thân mình, thì chúng ta sẽ trở thành một người đau khổ. Nếu chúng ta thật sự muốn có hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh.

Phao-lô đã nói về Ti-mô-thê như một thí dụ trong Phi-líp 2:20-21 “Thật vậy, tôi không có ai đồng tâm tình với tôi để thật sự lo lắng cho anh em như Ti-mô-thê, ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Jêsus Christ”

Hầu hết mọi người không phải thức dậy vào buổi sáng và dành sinh lực để suy nghĩ về cách người khác đang làm. Hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến vấn đề của họ. Và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không hài lòng với cuộc sống của họ!

Nếu chúng ta muốn trở thành một trong những người thiểu số, không ích kỷ, hãy thay đổi sự tâp trung của chúng ta. Chúng ta phải chuyển đổi sự tâp trung của chúng ta ra khỏi bản thân mình, và hướng về khác. Nó không phải là điều tự nhiên sẽ đến, chúng ta phải học cách làm điều đó.

Nhiều lần tôi đã bỏ lỡ những nhu cầu của người chung quanh mà tôi yêu mến, vì tôi đã không chú ý gì đến họ. Tôi không thích thú nói về họ. Tôi đã không chú tâm hướng về những người khác trong phòng. Bởi vì tôi đã không để ý đến những nhu cầu của họ, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để giúp đỡ. Và điều đó làm cho tôi đau buồn rất nhiều.

Thay vì đau buồn bỏ lỡ những cơ hội. hãy cố ý nhìn ra khỏi bản thân và hướng đến nhu cầu người khác, nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, khi phục vụ Chúa xuyên qua việc phục vụ người khác.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)