• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NHÀ VÔ THẦN TÌM THẤY CHÂN THẦN

Bác sĩ Jerome Stowell, một nhà khoa học vô thần đã tìm thấy quyền năng của Ðấng Tạo Hoá trong một cuộc khảo nghiệm khoa học. Lúc ấy ông đang cố gắng tìm đo độ dài sóng của bộ óc con người. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, vì chẳng những ông tìm thấy độ dài sóng mà còn tìm được cả một cái gì vĩ đại và kỳ diệu hơn. Ông nhận thức rằng Ðấng Tạo Hóa nắm giữ “một quyển sổ” ghi chú tất cả những tư tưởng của mỗi một con người chúng ta.
Bác sĩ Stowell tự thuật như sau: “Trước kia, tôi chỉ tin rằng Thượng Ðế bất quá là một sản phẩm pha trộn của trí óc con người. Thế rồi một hôm, trong phòng thí nghiệm bệnh lý học, chúng tôi muốn khám phá xem có cái gì xảy ra trong bộ óc con người trong giai đoạn quá độ từ sự sống qua sự chết.
Chúng tôi chọn một thiếu phụ sắp chết vì bịnh ung thư óc, nhưng trí não vẫn còn tươi tỉnh và sáng suốt. Bà nầy đang hấp hối và thế nào cũng chết. Với một dụng cụ có dính theo máy pick-up, máy vi âm và mọi trang bị thu âm rất tinh vi khác, chúng tôi đã khám phá ra tất cả những gì đang diễn tiến trong bộ óc thiếu phụ. Chính dụng cụ nầy trước đây đã từng được dùng để đo điện lực của một đài phát thanh mạnh 50 kilowatts trong khi đài nầy truyền đi tin tức cho cả thế giới. Vào những giây phút chót của đời mình, thiếu phụ khởi sự cầu nguyện và ca ngợi Chúa. Bà xác định đức tin của mình trong Chúa, bà giao thác bản thân vào trong sự bảo vệ của Chúa và thưa với Chúa rằng bà chỉ biết có Chúa là quyền năng duy nhất và sống động, cao cả và từ aí. Trước cảnh đó, chúng tôi là những nhà khoa học đứng nhìn nhau, trong lúc thiếu phụ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Chúng tôi thấy trên gò má của các nhà khoa học từng giọt lệ từ từ lăn xuống. Thình lình chúng tôi nghe một tiếng “tách” trên chiếc máy đo mà chúng tôi đã quên chú ý . Cây kim chỉ số 500 bên phía dương cực của chiếc đồng hồ và còn muốn vươn lên một cách kinh khủng”.
Cuộc thí nghiệm nói trên cũng đem tái diễn cho một người đàn ông vì một chứng bịnh xã hội hành hạ nặng, nên phải đưa vào bệnh viện. Cũng chính lúc bị bịnh hành hạ dữ dội ấy, anh ta đứng bên bờ vực của tử thần. Người đàn ông nầy bắt đầu rủa sã và trách móc Thượng đế mà anh cho là đã làm cho anh đau khổ. Lạ thay, chiếc dụng cụ nói trên chỉ con số 500 nhưng về phía âm cực, mà còn muốn hạ thấp xuống nữa”. 
Ấy vậy, chính là nhờ  những dụng cụ tinh vi, chúng tôi đã chứng nghiệm quyền năng tích cực của Thượng Ðế và quyền năng tiêu cực của kẻ địch lại Thương đế. Chúng tôi đã ghi nhận được rằng bộ óc của người đàn bà cô đơn hấp hối, nhờ sự tương giao với Thượng đế, đã có một điện lực gấp 55 lần luồng điện dùng để truyền tin tức đi cho cả thế giới. Chúng tôi cũng đã ghi nhận được rằng sự chống đối Thượng đế và phủ nhận sự thực hữu của Ngài, cũng cùng một điện lực ấy, nhưng là về phía ngược lại , tức là về phía âm cực.
Nếu những nhà khoa học chúng tôi còn có thể ghi nhận các sự kiện trên, thì tôi hết lòng tin quả quyết rằng Thượng Ðế là Ðấng quyền năng kỳ diệu muôn phần hơn, hẳn Ngài có thể ghi nhận mỗi tư tưởng của chúng ta từ trên trời kia vậy”.
Sau cuộc phám phá ấy, hành động đầu tiên của bác sĩ Stowell là cầu xin Thượng Ðế bày tỏ Ngài ra cho ông cách rõ ràng hơn. Giữa lúc ông đang quỳ gối cầu nguyện, trong tình trạng cô đơn và kính sợ, ông đã được Chúa tái sanh, đổi mới cả tâm linh và cuộc đời. Sau đó ông đã bỏ công việc và nghề nghiệp mình, bắt đầu đi khắp đó đây để nói về sự nhân từ cao cả của Thượng Ðế là Chân Thần.

Ð.T.P.Â.