• Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. (1 Sử-ký 16:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NGƯỜI CHIẾN THẮNG - JOHN BEVERE

Hãy nghĩ đến Oral Roberts, bây giờ đã ở thiên đàng nhưng đời sống của ông và di sản vẫn tiếp tục đến ngày nay. Lúc mười bảy tuổi, Oral bị lao phổi sắp chết. Ông kiên trì chống lại căn bệnh bằng Lời Chúa và cầu nguyện, và sau đó được bác sĩ xác nhận là ông đã lành. Như mẹ vợ tôi, Oral đã nhận được mão sự sống trong lĩnh vực chữa lành, và hàng triệu người được mạnh mẽ và bước vào chức vụ qua đời sống và chức vụ của ông. Tôi có một người bạn tên là Jimmy, làm mục sư nhiều năm và ảnh hưởng nhiều người qua chức vụ của anh. Lúc còn trẻ, anh bị bác sĩ bỏ nằm chờ chết nhưng người ta mang anh đến buổi nhóm của Oral Roberts. Sau khi Oral cầu nguyện cho anh, Jimmy được lành cách lạ lùng. Chuyện gì xảy ra nếu Oral không kiên trì lúc còn trẻ? Người bạn mục sư của tôi ngày nay– cùng với hàng triệu người khác mà đã nhận sự chữa lành qua chức vụ của Oral Roberts - sẽ ở đâu ? Còn về tất cả những người mà Jimmy đã ảnh hưởng cho cõi đời đời – ngày nay họ sẽ ở đâu? Oral đã bước vào quyền cai trị. Kết quả đầy trọn của đức tin không nao sờn của ông chỉ được biết đến ở Ngai phán xét mà thôi. Hãy nghĩ đến Kenneth E. Hagin. Sanh ở McKinney, Texas vào năm 1917 với căn bệnh teo tim, Kenneth sau này được chẩn đoán bị bệnh huyết hoại. Ông nằm liệt lúc mười bảy tuổi và không mong sống qua tuổi niên thiếu. Vào tháng tư năm 1933 ông chết ba lần và nhìn thấy hoả ngục, mỗi lần như vậy Kenneth Hagin được Chúa cho sống lại. Ông dâng mình cho Chúa Giê-su. Ông tin một cách không nao sờn và dùng Lời Chúa chiến đấu với căn bệnh. Một vị mục sư đến thăm ông và an ủi ông rằng, “Ráng đi con, vài ngày nữa rồi sẽ qua thôi.” Một năm sau đó Kenneth được vựt dậy khỏi “giường bệnh sắp chết” và một thời gian ngắn sau đó ông bắt đầu giảng.

Chức vụ của Kenneth Hagin trở thành nổi tiếng thế giới với hơn sáu mươi lăm triệu cuốn sách được in và một trung tâm huấn luyện Kinh Thánh đã tốt nghiệp cho hơn ba mươi ngàn học viên nam nữ, nhiều người trong số đó hầu việc Chúa trọn thời gian. Sau sáu mươi lăm năm trong chức vụ, Kenneth đã về với Chúa, nhưng di sản của ông vẫn tiếp tục. Ông nhận mão sự sống trong lĩnh vực chữa lành, và kết quả là vô số người không đếm hết được chữa lành và cuộc đời được thay đổi nhờ chức vụ trung tín của ông. Chuyện gì xảy ra nếu Kenneth Hagin không kiên trì? Hàng triệu người mà ông giúp đỡ đã ảnh hưởng như thế nào đây? Ba con người mà tôi kể ra đây – mẹ vợ tôi, Oral Roberts và Kenneth Hagin – đều có điểm chung. Họ đều bị tấn công, bị vu khống, và nói xấu. Người chồng của người bạn cùng quê của mẹ vợ tôi không thèm nói chuyện với mẹ tôi khi bà quyết định tin Chúa chữa lành. Trong lúc còn sống, cả Oral Roberts lẫn Kenneth Haign đều bị buộc tội là sai trật, quá khích, tà giáo, thậm chí bị quỷ ám. Nhưng Chúa Giê-su nói gì về những việc như thế? “Khốn cho các người khi được mọi người ca tụng, vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả như thế” (Lu 6:26).

Lạ thay là có những mục sư và tín hữu được soi sáng và hiểu biết sứ điệp về Nước Trời muốn làm cho mọi người thấy dễ chịu. Vì sợ gây vấp phạm người ta hay sợ bị gán cho cái nhãn “cố chấp” hay “quá khích,” họ thôi không dám đánh trận chiến khốc liệt của đức tin. Ðối với họ, việc gì xảy ra cũng là ý Chúa và đầu hàng chấp nhận. Họ bỏ hết những phần nào nói “hơi nặng” trong các sách Phúc Âm, tuy nhiên Chúa Giê-su được nói đến là hòn đá gây vấp phạm”. Kinh Thánh cũng gọi Chúa Giê-su là “hòn đá gây vấp ngã” nhưng người ta đã làm giảm thiểu Ngài thành viên sỏi để không làm ai vấp ngã. Các vị mục sư hay tín hữu này muốn được mọi người khen tặng; họ không bao giờ bị buộc tội là quá khích, tà giáo hay quỷ ám. Tuy nhiên, Chúa Giê-su bị người ta cho là những hạng người như vậy. Ngài kiên trì trong lẽ thật. Ngài phơi bày sự lừa dối của những ai muốn được người ta khen. Ngài tuyên bố, “Phước cho các con khi vì Con Người mà bị người ta ghen ghét, loại trừ, lăng mạ, và xoá bỏ tên các con như phường gian ác.” Hoàn toàn trái ngược với việc được người ta khen, bạn có đồng ý không nào? Rồi Ngài đưa ra lý do : “Cũng cùng một lẽ thật mang lại sự dễ chịu lại làm cho người ta thấy khó chịu, việc này có nghĩa là gì? Thực tế là thế này : Nếu bạn chọn làm tín hữu không nao sờn, người cai trị trong cuộc sống, rất có cơ may là bạn sẽ bị vu khống, buộc tội, hiểu lầm và thậm chí bị những cơ đốc nhân khác sống đời an nhàn “dứt phép thông công.” Họ sẽ tìm cách làm mất uy tín bạn để biện minh cho lối sống nguội lạnh của họ. Người ta đã từng làm việc này với các tiên tri Cựu ước, với Giăng Báp tít, với Chúa và với các sứ đồ Tân ước. Họ cũng làm vậy ngày nay. Sự chống đối mãnh liệt nhất bạn gặp chính là từ những người cho mình đã biết Chúa. Nó đi từ lời nói dối đến vu khống rồi đến khử trừ. Và thậm chí còn đi xa hơn thế nữa như Chúa Giêsu đã nói trước : “Các con sẽ bị trục xuất khỏi hội đường, nhưng sẽ có lúc người ta tưởng rằng giết các con là phục vụ Ðức Chúa Trời” (Gi 16:2). Bạn có muốn cai trị trong cuộc sống vì vinh quang Chúa không? Bạn có muốn ảnh hưởng nhiều cuộc đời cho cõi đời đời vì Nước Chúa không? Bạn có muốn nghe Chúa phán, “Ðược lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia” vào ngày trọng đại đó không? Nếu vậy, hãy xác định ngay bây giờ; Bạn sẽ đối diện, đôi khi rất khốc liệt, và bạn cần phải chịu đựng và chiến thắng.

 

John Bevere (Người Chiến Thắng)