• Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. (Thi-thiên 75:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NGHÈO MÀ TRUNG THỰC LÀ TỐT HƠN - RICK WARREN

“Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại”. (Châm Ngôn 19:1).

Chúa không ban phuớc cho sự không thành thật. Châm Ngôn 16: 11 nói rằng: “Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va; Các trái cân trong bao là công việc của Ngài”. Điều đó bao gồm tiền lương và thuế. Nếu chúng ta muốn Chúa ban phước về tài chánh của mình, chúng ta phải trung thực về các điều đó. Kinh Thánh cũng nói: “Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là kẻ ngây dại” (Châm Ngôn 19:1.).

Tại sao đây là một nguyên tắc quan trọng? Khi chúng ta đang trải qua một thời gian căng thẳng về tài chánh, có sự cám dỗ rất lớn để loại bỏ tính trung thực của mình và gian lận để kết thúc sự việc. Nó có thể là chúng ta che dấu sự thật về việc mua bán, hoặc phóng đại, hoặc giảm giá trị của một món đồ nào đó. Nó có thể là chúng ta yêu cầu khấu trừ sai trong việc khai thuế.

Chúng ta luôn thất bại khi đưa ra những thứ lựa chọn đó. Trong thời gian dài, chúng ta bị thua khi chúng ta mất đi tính chính trực, là những gì đang đưa mình đến thiên đàng đó là cá tính của chúng ta, không phải tiền của.

Lợi nhuận được tạo ra không trung thực mang đến nhiều rắc rối. Tại sao? Nếu chúng ta chơi xấu mọi người, những người đó sẽ chơi xấu lại với chúng ta. Nếu chúng ta lừa dối người khác, chúng ta sẽ bị người khác phỉnh gạt chúng ta. Những gì chúng ta gieo sẽ gặt lại.

Quyết định trung thực trong tài chánh của chúng ta không phải là điều chúng ta thực hiện một lần cho tất cả mọi thứ. Đó là một quyết định hằng ngày. Chúng ta sẽ bị cám dỗ để nói dối. Đôi khi sự thành thật khiến chúng ta phải trả giá. Chúng ta đã học được điều nầy ? Dưới hình thức nào đó, đôi khi phải trả giá để nói lên sự thật.

Nhưng Chúa nói nếu chúng ta trung thành với Chúa trong việc nầy, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về nhu cầu tài chánh của mình.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)