• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

DÂNG PHẦN MƯỜI THỜI GIAN VÀ KHẢ NĂNG CỦA BẠN - BILL BRIGHT

Các cơ hội để đầu tư chính mình trong đời sống của những người khác sẽ đến trên đường của chúng ta khi chúng ta tự mình sẵn sàng. Cùng với những cơ hội nầy là niềm vui mừng đầy tràn.

Một người bạn thân, Ben Jennings, từ Hong Kong bay đến đây không lâu. Khi bình minh chiếu trên Thái Bình Dương, anh chú ý người thanh niên Trung Hoa ngồi bên cạnh đọc một cuốn sách giống một quyển Kinh Thánh. Ben cố gắng bắt chuyện với anh ta, hy vọng chia sẻ đức tin của mình. Anh mỉm cười hỏi : “Anh biết nói tiếng Anh chứ ?”.

Thanh niên đó gật đầu : “Chút ít thôi.”
“Anh có phải là một Cơ Đốc Nhân không ?”.
“Chưa.”
Ben nhận xét : “Anh đang đọc Kinh Thánh mà.”
Người thanh niên chỉ vào một người phụ nữ ngồi trên ghế bên kia : “Của mẹ tôi đấy. Bà muốn tôi đọc nó.”
Đưa cho anh ấy một bản dịch tiếng Hoa của Bốn Định Luật Thuộc Linh, Ben mời anh ấy đọc. Khi anh ấy đọc xong, Ben hỏi : “Điều đó có ý nghĩa gì với bạn không ?”.
Người thanh niên gật đầu : “Có chứ.”

Vì Ben không nói hay đọc được tiếng Hoa, anh đoán rằng lời cầu nguyện tiếp nhận Đấng Christ nằm ở gần cuối sách nhỏ : một trang cách biểu đồ chứa hai vòng nhận dạng đời sống. Anh chỉ phân đoạn đó cho người thanh niên : “Bạn có muốn cầu nguyện như thế ngay bây giờ không ?”.
- “Vâng.”
Ben hướng dẫn : “Hãy cầu nguyện lớn tiếng lên. Hãy biến nó thành lời cầu nguyện của bạn khi bạn đọc nó.”
Người thanh niên lặp lại lời cầu nguyện một cách nhẹ nhàng. Rồi thì Ben tiếp tục cầu nguyện với lời tạ ơn về giây phút kỳ diệu đó.
Ben muốn biết chắc người thanh niên đó hiểu được quyết định của mình. Anh hỏi : “Bây giờ Đức Chúa Giê-xu đang ở đâu trong mối tương giao với bạn ?”.
Người thanh niên chỉ vào tim : - “Ở đây.”
“Bây giờ anh có muốn cảm ơn Chúa vì đã vào trong anh không ? Ngài muốn nghe anh.”
Người thanh niên hỏi : “Tôi cầu nguyện bằng tiếng Hoa được chứ ?”.
- “Vâng, cứ cầu nguyện đi.”
Mặc dầu Ben không hiểu được lời cầu nguyện của anh ta, sự thành thật của người thanh niên đó là rõ ràng và đẹp đẽ. Khi anh ta cầu nguyện xong, Ben nhìn anh ta : “Anh có thể nói cho mẹ anh biết điều anh vừa mới làm đó không ?”.
Với một nụ cười, đứa con quay sang mẹ. Phần duy nhất trong lời đàm thoại dài của họ mà Ben có thể hiểu được là nỗi ngạc nhiên vui sướng của người mẹ.
Người phụ nữ Trung Hoa nầy không biết nói tiếng Anh. Tuy nhiên, kể từ đó đến Hồng Kông, bà sử dụng ngôn ngữ cử chỉ quốc tế rõ ràng. Mỗi lần bà bắt gặp ánh mắt của Ben, bà đều chắp tay, cười toét miệng, và cuối đầu nhiều lần.

Ben nói : “Hôm đó tôi kinh nghiệm được hai niềm vui. Sự phấn khích của việc giới thiệu người thanh niên ấy cho Đấng Christ và việc nhìn thấy lòng biết ơn của người mẹ Cơ Đốc cầu nguyện ấy cứ ở mãi trong ký ức của tôi !”.
Niềm vui dư dật chỉ là một trong những ơn phước của việc dâng phần mười thời gian và khả năng của bạn. Trong luật gieo và gặt, chúng ta khám phá rằng gieo một hạt giống tạo ra một mùa gặt dồi dào. Giống nào sanh ra giống ấy. Nếu chúng ta tỉa bắp, chúng ta bẻ bắp. Nếu chúng ta gieo lúa mì, chúng ta gặt lúa mì. Chúng ta thấy nguyên tắc nầy áp dụng cho việc dâng hiến. Bất cứ điều gì chúng ta dâng hiến bởi đức tin, chúng ta gặt lấy. Và chúng ta luôn luôn gặt nhiều hơn chúng ta gieo.

Điều nầy có liên hệ như thế nào đến thời gian và khả năng ? Tôi thách thức bạn dâng một phần mười của ngày, tuần hoặc tháng cho Chúa. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình sẽ hoàn tất được nhiều hơn biết bao trong chín phần mười còn lại. Kết quả sẽ bày tỏ bằng nhiều cách khác nhau. Đức Chúa Trời có thể giúp bạn tăng cường tính hiệu quả của bạn. Những người khác có thể đề nghị giúp bạn với một dự án tiêu tốn thời gian. Đòi hỏi về thời gian của bạn có thể giảm bớt.

Tôi khích lệ bạn dâng phần mười thời gian và khả năng của bạn trong sáu tháng để xem cách Đức Chúa Trời sẽ nhân lên và mở rộng những giờ Ngài đã ban cho bạn. Khi bạn trung tín làm như vậy, bạn sẽ khám phá rằng những ân tứ tự nhiên và thiêng liêng của bạn sẽ tăng tính hiệu quả. Bạn sẽ tăng cường các khả năng của bạn hoặc thậm chí còn khám phá được ân tứ mới mẻ nữa.

Cách đây nhiều năm người bạn của tôi Arlis  Priest khám phá được bí quyết nầy. Tôi mới nhận được một lá thư của anh ấy. Trong đó anh chia sẻ làm thế nào Đức Chúa Trời đã ban phước cho anh một cách dư dật vì đã dành 50% thời gian cho công việc Chúa.  Năm 1962 anh cùng với hai mươi doanh nhân khác gặp tôi để quyết định mua khối tài sản Arrowhead Springs, bây giờ là cơ quan quốc tế Campus Crusade de Christ. Anh viết : “Tôi rất có ấn tượng với khải tượng của ông đến nỗi tôi quyết định dâng một năm thời gian để giúp sửa sang lại khối tài sản nầy để ông có thể tiếp tục chức vụ tương lai với đội ngũ nhân sự của ông.”
Chúng tôi mất nhiều tháng mới mua được tài sản nầy. Khi đến lúc Arlis thực hiện sự cam kết của anh, thì anh đã tiêu hết số tiền anh để dành trong năm ấy. Dầu vậy, anh quyết định bởi đức tin  cứ giữ lời hứa.
Arlis và người vợ yêu quí Nadine bán nhà của họ tại Phoenix và chuyển đến ở tại Arrowhead Springs. Là người quản lý tài sản đó, anh làm việc mười tám đến hai mươi giờ một ngày trong năm tiếp theo.

Anh viết : “Một điều lạ lùng đã diễn ra sau khi chúng tôi quay lại Phoenix. Trong vòng ba mươi ngày, tôi bán được một dự án chung cư lớn và kiếm được một số tiền gần như lớn bằng số tiền mà chúng tôi hẳn kiếm được nếu làm việc trọn cả năm.”
“Tôi được cảm động bởi sự ban phước về tài chánh của Đức Chúa Trời đến nỗi tôi quyết định dâng 50% đầu tiên của thời gian mình cho Chúa, rồi tin cậy Ngài trong 50% cuối cùng để kiếm sống. Dầu tin điều đó hay không, tôi kiếm được nhiều tiền trong nửa tháng bằng số kiếm được khi làm việc cả tháng trước đó. Điều đó, cứ tiếp tục trong suốt hai mươi năm tiếp theo.”

Đức Chúa Trời thật rộng rãi đối với mọi đầy tớ thành thật đặt Ngài lên trên hết. Ngài sẽ ban lại cho chúng ta nhiều lần hơn trên mọi điều chúng ta dâng cho Ngài vì lòng biết ơn và tình yêu.
Chúng ta hãy dâng hiến thời gian và khả năng, cũng như tài sản, để giúp hoàn thành Đại Mạng Lệnh, và gây dựng thân thể Đấng Christ cho đến khi Chúa chúng ta trở lại.

 

BILL BRIGHT (Theo Hể Bạn Gieo)