• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

MỤC TIÊU TIN KÍNH GIÚP BẠN HY VỌNG NHẪN NẠI - RICK WARREN

Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi”. (Phi-líp 3:12).

Chúng ta đã nói lý do tại sao chúng ta cần đặt mục tiêu. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về ba lý do tại sao việc thiết lập mục tiêu lại quan trọng đến nỗi ngay cả Chúa Giê-xu cũng đặt mục tiêu cho chính mình.

Chúng ta cần đặt mục tiêu vì điều đó đem đến hy vọng giúp chúng ta để tiếp tục hoạt động và kiên trì.

Gióp nói, Sức lực tôi nào đủ đợi cho nỗi, Cuối cùng tôi sẽ ra sao, mà tôi lại nhẫn nhịn được? (Gíóp 6:11).  Chúng ta cần đặt mục tiêu để tiếp tục bước tới.

Một mục tiêu không phải là động lực lớn để thúc đẩy chúng ta. Ví dụ, nếu chúng ta bị giải phẩu, mục tiêu đầu tiên là phải hồi phục để chúng ta có thể ngồi dậy trên giường. Sau đó, chúng ta có thể đứng lên để làm việc và sau đó đi ra ngoài hành lang.
Tất cả đều là những mục tiêu nhỏ, nhưng tất cả đều quan trọng, bởi vì đi từ một chổ đang ở đến nơi chúng ta muốn, không cần phải có bước nhảy vọt lớn. Nó có nhiều bước nhỏ. Một mục tiêu không phải lớn mới trở nên quan trọng, nó chỉ cần chúng ta được khuyến khích để tiếp tục.

Chúng ta cần đặt mục tiêu bởi vì nó xây dựng nhân cách của bạn.

Lợi ích lớn nhất của chúng ta không phải là những thành công, mà là những gì xảy ra bên trong mình, đang khi chúng ta hoạt động hướng đến mục tiêu của mình.

Chúa quan tâm đến tâm tính của chúng ta hơn là thành tích của chúng ta. Trong khi làm việc tiến đến mục tiêu của mình, Chúa đang làm việc với chúng ta. Chúa đang xây dựng cho phẩm cách của chúng ta, và đó là những gì mà sẽ tồn tại đời đời.

Đây là lý do mà tại sao Phao-lô đã nói trong Phi-líp 3:12: “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi”. Cần có năng lực, nỗ lực và mục đích để đạt mục tiêu, và kết quả là chúng ta giống Chúa Giê-xu hơn.

Chúng ta cần đặt mục tiêu vì những mục tiêu tốt sẽ được khen thưởng.
Châm Ngôn 11:27 nói; “Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển”. Khi chúng ta trao cuộc sống mình cho mục tiêu tốt, nó mang lại danh dự và di sản trên trái đất.

Nhưng phần thưởng thật sự trong việc thiết lập các mục tiêu tốt sẽ đến trong cõi vĩnh hằng. Kinh thánh nói trong 1 Cô-rinh-tô 9: 25-26, “Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. 26 Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió”; Phao-lô có mục đích theo đúng mục tiêu. Chúng ta cũng cần phải như vậy, để chúng ta có thể đạt được phần thưởng mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta trên thiên đàng.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)