• Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. (Thi-thiên 75:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Một tấm lòng nhân ái và chịu đựng

 “Người hiểu biết chậm nóng giận, Và vì sự vinh hiển của mình, người bỏ qua sự xúc phạm”.(Châm Ngôn 19:11).

Trong bài tĩnh nguyện của ngày hôm qua, tôi viết rằng chúng ta cần phải nhìn vào sự đau đớn nằm phía sau hành vi của những người có nhiều ân sủng Chúa
Chúng ta không dừng lại tại đó. Chúng ta cũng phải từ chối bị xúc phạm. Cảm xúc và sự trưởng thành tâm linh của bạn phần lớn được đo bằng cách bạn đối xử với những người ngược đãi bạn
 Bạn có cố gắng khi người nào đó làm sai đối với bạn? Nếu họ đánh bạn, bạn có đánh lại không? Nếu họ xúc phạm bạn, bạn có xúc phạm lại ? Nếu bạn hành động trả đủa, thì bạn không tốt gì hơn họ.
Kinh Thánh ghi, “Người nào gìn giữ miệng lưỡi, Gìn giữ linh hồn khỏi hoạn nạn”. (Châm Ngôn 21:23). Khi nói về các mối quan hệ cá nhân, Chúa nói, “Đừng dễ dàng cho mình bị xúc phạm. Học cách để vượt qua nó”. “ người khôn khéo bỏ qua điều mình bị xúc phạm “. (Châm ngôn 12:16).

Bạn cần phải cầu nguyện, “ Lạy Chúa, xin cho con một tấm lòng yêu thương và sức chịu đựng”. Hầu hết chúng ta đều làm ngược lại. Chúng ta nhạy cảm và cứng rắn. Khi ai đó nhìn chằm chằm đến bạn trên xa lộ, ai đó lấn đường bạn, hoặc ai đó buông lời thô lỗ với bạn, đừng để nó làm phiền bạn. Đừng buồn về điều đó. Bạn biết rằng có thể người đó đang gặp một ngày khó khăn. Bạn cần phải có sức chịu đựng nhiều hơn.

Kinh Thánh nói, “Người hiểu biết chậm nóng giận, Và vì sự vinh hiển của mình, người bỏ qua sự xúc phạm”. (Châm NGôn 19:11). Khi bạn hiểu được bối cảnh và tình trạng hiện tại của người ta, bạn sẽ dễ dàng thể hiện lòng thương xót.
Sự khôn ngoan mang đến cho bạn kiên nhẫn để bỏ qua hành vi sai phạm của họ.

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)