• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Một Giao Ước Muối-Tiến sĩ Randy White

Các ngươi không biết rằng trong một giao ước muối, CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban quyền cai trị trên Y-sơ-ra-ên cho vua Đa-vít và dòng dõi người đời đời sao? (II Sử Ký 13:5)

Gần đây, tôi đã làm chủ lễ tại một đám cưới tại đó có một " Giao Ước Muối” một điều mà tôi không quen thuộc. Cô dâu và chú rể mỗi người đều có một lọ muối con để đến thời điểm ấn định, họ trộn chúng lẫn với nhau trong một bát nhỏ. Đây là biểu tượng cho giao ước mà họ sẽ giữ lấy trong hôn nhân, và hiểu rằng chỉ khi nào cô dâu hoặc chú rể có thể trích lại được số muối của mình từ phần muối trộn này thì họ sẽ được tự do bước ra khỏi giao ước. Rõ ràng, đó là một công việc không thể nào, và do đó, đây là một cuộc hôn nhân công bố sẽ bền lâu "cho đến khi sự chết phân rẽ."

Trong sách Cựu Ước, chúng ta có cụm từ "Giao Ước Muối" cả trong đoạn văn đọc hôm nay cũng như trong Dân-số ký 18:19 (Tất cả của lễ thánh dân I-sơ-ra-ên dâng lên CHÚA, Ta ban cho ngươi, cho các con trai và các con gái ngươi như một quy luật vĩnh viễn. Đó là một giao ước bằng muối trước mặt CHÚA, có hiệu lực vĩnh viễn, dành cho ngươi và dòng dõi ngươi). Trong Lê-vi ký 2:13 (Tế lễ chay dâng lên không bao giờ được thiếu muối giao ước của Đức Chúa Trời. Các ngươi phải dâng muối chung với tất cả các lễ vật), người Do Thái được yêu cầu đặt muối trên phần dâng của họ như một biểu tượng của lòng thành tín mình với Thiên Chúa. Sự hiểu biết về một giao ước muối gây tranh cãi trong giới các học giả, tuy nhiên có một điều chắc chắn: nó tiêu biểu cho sự trường tồn.

Và một trong những giao ước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời cho người Do-thái là một Con của Đa-vít sẽ cai trị trên đất nước I-sơ-ra-ên. Khi Chúa Giêsu sinh ra, người cha nuôi trần thế là "thuộc về nhà Đa-vít" và mẹ của Ngài cũng là một hậu duệ của vua Đa-vít, như thiên sứ Gabriel đã loan báo: "Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi của Đa-vít cha Ngài, và Ngài sẽ cai trị trong nhà Gia-cốp mãi mãi! "

Mặc dù bị loại bỏ bởi người Do-thái, Ngài hứa sẽ trở lại và trị vì ngôi vua đó. Vương quốc ngàn năm của Ngài sẽ hoàn thành tất cả những lời tiên tri liên quan đến Đấng Cứu Rỗi. Ôi Chúa Giêsu, xin hãy đến!

Tiến sĩ Randy White (dch)