• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 1)

Đời sống Cơ Đốc Nhân là một cuộc khám phá quan trọng. Đây là đời sống có mục đích và quyền năng. Đấng Christ đã ban cho chúng ta một lời hứa gần như khó tin, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho…” (Giăng 14:12,13).

Rõ ràng, bằng năng lực riêng của mình, chúng ta không thể nào thực hiện được những công tác to lớn mà Ngài đã hứa là chúng ta có thể làm. Nhưng chính Đấng Christ - Đấng đang sống trong chúng ta với tất cả quyền năng phục sinh của Ngài, Đấng đang bước đi trong thân thể chúng ta, suy nghĩ trong đầu óc chúng ta, yêu thương với quả tim chúng ta, nói năng bằng môi miệng chúng ta - mới là Đấng ban quyền năng Đức Thánh Linh cho chúng ta để làm được những công việc lớn lao nầy. Không phải sự khôn ngoan của chúng ta, tài hùng biện của chúng ta, sự lý luận của chúng ta, nhân cách tốt lành của chúng ta, hoặc sự thuyết phục của chúng ta có thể đem người ta đến với Đấng Christ đâu. Chính Cứu Chúa chúng ta mới là “Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất.” Chúa Jêsus phán, “Hãy theo ta, ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19). Trách nhiệm của chúng ta là theo Ngài và trách nhiệm của Ngài là khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới người. Các Cơ Đốc Nhân thế kỷ thứ nhất, nhờ được Đức Thánh Linh điều khiển và ban quyền năng cũng như đầy dẫy họ bằng tình thương của Ngài, đã làm đảo lộn cả thế giới thời bấy giờ.
Là những môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh, họ đã nhận lãnh một quyền năng thiên thượng siêu nhiên đã biến đổi họ từ những người sợ hãi để trở thành những chứng nhân sáng chói cho Đấng Christ. Họ đã được Đức Chúa Trời sử dụng để thay đổi cả quá trình lịch sử.

Một thương gia rất thành công đã đến tại Arrowhead Springs, Trụ Sở Quốc Tế của chúng tôi, để chịu huấn luyện. Là con trai một Mục sư, ông đã được trưởng dưỡng dưới ảnh hưởng tốt đẹp của Hội Thánh, ông đã làm Giáo Sư Trường Chúa Nhật trong nhiều năm, ông làm Giám thị Trường Chúa Nhật, làm Chấp Sự Hội Thánh, làm Ủy Viên Ban Quản Trị của một trong những Viện Thần Học hàng đầu của Mỹ và là Chủ Tịch Hiệp Hội Tín Hữu thuộc giáo phái của ông trong cả một Tiểu Bang. Thế nhưng, ông chưa bao giờ giới thiệu được một người nào đến cùng Đấng Christ.
Trong khóa huấn luyện ông học được cách Làm Thế Nào Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh bằng đức tin và phương cách giới thiệu người khác cho Đấng Christ. Từ đó chính mình ông đã giới thiệu được hàng trăm người cho Đấng Christ, ông cũng đã huấn luyện hàng ngàn tín đồ thường và các Mục sư Truyền đạo qua Viện Huấn Luyện Truyền Giáo dành cho tín hữu của chúng tôi. Hàng ngàn người khác đã được giới thiệu đến cùng Đấng Christ qua những người mà ông đã huấn luyện.
Thế nhưng, bi kịch của mọi bi kịch, là có vô số các Cơ Đốc Nhân thậm chí không biết Đức Thánh Linh là ai, hoặc nếu có biết đi nữa, họ cũng không biết làm thế nào để nhận lãnh quyền phép của Ngài. Kết cuộc là họ trải qua cuộc đời nầy mà không hề kinh nghiệm đời sống sung mãn và có kết quả mà Đấng Christ đã hứa ban cho tất cả những ai tin cậy Ngài.

“Sự khác biệt to lớn giữa các Cơ Đốc Nhân ngày nay và những Cơ Đốc Nhân chúng ta đọc thấy trong những bức Thư tín Tân Ước, đó là đối với chúng ta đây chủ yếu là sự thi hành nhiệm vụ, còn đối với họ đây là một kinh nghiệm có thật. Chúng ta thường hay rút gọn Cơ Đốc Giáo thành ra một qui tắc, hoặc hay hơn nữa là một bộ luật của con tim và đời sống. Còn đối với những người nầy thì đây hoàn toàn là một đời sống ngập tràn phẩm chất mới của sự sống. Họ không ngần ngại mô tả tình trạng nầy như là Đấng Christ đang sống trong họ.”

Quyền Năng Của Thế Kỷ Thứ Nhất: Quyền năng nguyên vẹn của thế kỷ thứ nhất nầy - quyền năng của Đấng Christ sống lại, đang sống, đang ngự trị đã được bày tỏ qua Đức Thánh Linh - vẫn còn có sẵn cho chúng ta hôm nay. Bạn có nhận biết quyền năng nầy trong đời sống của bạn không ? Bạn có phải là một chứng nhân đắc thắng và có kết quả cho Đấng Christ không? Nếu không, bạn vẫn có thể có được điều đó hôm nay.

Đức Thánh Linh Là Ai ? Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài không phải là một năng lực vô ngã nào. Ngài không phải là một ảnh hưởng thiên thượng, Ngài cũng không phải là đám mây trắng nhẹ, cũng không phải một hồn ma hay là một khái niệm. Ngài là Đức Chúa Trời - với tất cả các thuộc tánh của Thần Linh. Ngài là Ngôi Ba của Ba Ngôi Đức Chúa Trời - đồng đẳng với Đức Chúa Trời là Cha và Đức Chúa Trời là Con. Chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài tự thể hiện trong ba thân vị - Ba Ngôi.

Tôi không thể định nghĩa được Ba Ngôi. Không ai có thể làm được. Một trong những vị Giáo sư Đại Chủng Viện của tôi có lần đã nói, “Người từ chối giáo lý Ba Ngôi Đức Chúa Trời sẽ mất linh hồn. Người cố tìm hiểu thấu đáo giáo lý Ba Ngôi Đức Chúa Trời sẽ mất trí.” Chúng ta là người hữu hạn không thể hiểu nổi được Đức Chúa Trời vô hạn.

Chúng ta cố gắng để minh họa khái niệm về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, nhưng nỗ lực đó hoàn toàn thiếu sót. Ví dụ, tôi có thể nói rằng một người có một thân thể, một tâm trí và một tâm linh – nhưng phần nào là con người ? Hoặc tôi có thể mô tả H2O như là một chất lỏng, một chất đặc hay một chất hơi, tùy thuộc vào việc nó là nước, là nước đá hay là hơi nước. Vậy thể chất nào là H2O ? Hoặc một người là chồng, là cha và là con – nhưng cả ba chỉ là một người mà thôi. Không có thí dụ nào về Ba Ngôi mà thích đáng cả.

Tại sao Đức Thánh Linh giáng lâm ? Đức Thánh Linh đã đến thế gian nầy để làm vinh hiển Đấng Christ và dắt dẫn các tín hữu vào mọi lẽ thật. Vào đêm trước khi chịu đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã phán với các môn đồ, “Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật… và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi” (Giăng 16:7,13,14).

Đức Thánh Linh đã đến để ban khả năng cho chúng ta nhận biết Đấng Christ qua sự tái sanh, và ban cho chúng ta quyền năng để sống và chia sẻ sự sống phong phú mà Chúa Jêsus đã hứa cho tất cả những người tin cậy Ngài.

            Đức Thánh Linh cảm thúc một số người để viết ra Kinh Thánh. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, Ngài bày tỏ chân lý cho chúng ta. Tôi đã từng đọc những đoạn Kinh Thánh mà tôi đã đọc nhiều lần rồi, và thình lình, lúc tôi cần một chân lý đặc biệt thì một khúc Kinh Thánh nào đó trở nên sống động đối với tôi. Tại sao ? Tại vì Đức Thánh Linh làm cho Lời của Đức Chúa Trời trở nên thích hợp và có ý nghĩa khi tôi có cần. Đây là một Quyển Sách sống được Đức Thánh Linh soi dẫn và chỉ có những người được Đức Thánh Linh kiểm soát, điều khiển mới có thể hiểu được Kinh Thánh (ICô-rinh-tô 2:10).

Tôi cầu nguyện, và - ngoại trừ cầu nguyện xưng tội – tôi không thể cầu mong Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của tôi trừ phi tôi đang bước đi trong Thánh Linh. Tôi đi làm chứng đạo và không ai đáp ứng cả trừ khi tôi được Đức Thánh Linh kiểm soát, điều khiển.

Một người bạn của tôi cũng là một Mục sư đã nói với tôi, “Tôi không thích tất cả chỉ cứ nói về Đức Thánh Linh. Tôi muốn nói về Chúa Jêsus Christ nữa.” Nhưng tôi đã nhắc Mục sư ấy rằng  đó là lý do Chúa Thánh Linh đã ngự đến – Ngài đến để tôn cao và làm vinh hiển Đấng Christ (Giăng 16:1-15).

Không thể nào nhận biết Đấng Christ mà không nhờ chức vụ tái tạo của Đức Thánh Linh. Chính Chúa Jêsus người Na-xa-rét đã phán : “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không thể nào được vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5). Chúng ta không thể nào cầu nguyện, sống đời sống thánh khiết, làm chứng đạo – không điều gì chúng ta có thể làm cho Chúa Jêsus và không điều gì Ngài có thể làm cho chúng ta – mà không nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. (xem tiêp phần 2)

BILL BRIGHT (Theo : Chỉ Nam Về Các Quan Niệm Sống)