• Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. (Thi-thiên 135:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Mỗi ngày Chúa Cho Cơ Hội để Giúp Người Khác

“Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đáng Khi tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm Ngôn 3:27).

 

Mỗi ngày, Chúa ban cho bạn một ít cơ hội để tỏ lòng tốt với người chung quanh. Như Chúa đã làm, Ngài đang theo dõi để xem bạn có phải là người chỉ lo cho mình hay bạn lưu tâm đến những người khác khi họ cần một lời khích lệ hoặc một cái vỗ nhẹ trên vai, hoặc giúp đỡ cho họ một công việc nho nhỏ hay một số phương tiện thực tiễn khác

Kinh Thánh nói, “Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đáng khi tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm Ngôn 3:27). Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội để giúp đỡ. Vì vậy, khi bạn làm, hãy theo cách tiếp cận của Nike: Chỉ cần làm điều đó! Có những người trong cuộc sống của bạn mà bạn đã nghĩ sẽ giúp đỡ họ. Bạn có những ý định tốt, nhưng cho đến bây giờ, bạn chưa làm điều gì cả. Tại sao?

Bạn đã không hành động ngay .

Chúng ta đưa ra bào chữa. Một trong những bào chữa chính là: “Tôi sẽ làm điều đó khi mọi việc được ổn định.” Đoán xem điều gì xãy ra ? Những điều đó không bao giờ đến. Nếu bạn định làm bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc sống mình, thời điểm là bây giờ. Kinh Thánh nói, “Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt.”

 

Làm tốt bây giờ bởi vì không có gì bảo đảm cho ngày mai.

Chúa Giê-xu phán: “Khi còn ban ngày, chúng ta phải làm những công tác của Đấng đã sai Ta đến, kẻo khi đêm xuống, không ai làm việc được nữa!” (Giăng 9:4).

Chúa đã giao nhiệm vụ cho tất cả chúng ta để chúng ta thực hiện trong cuộc đời. Và cuộc sống của chúng ta đang qua đi. Đừng chờ đợi những điều kiện hoàn hảo; mỗi ngày tìm kiếm những cơ hội mà Chúa ban cho bạn để giúp đỡ và khích lện người khác.

 

Rick Warren