• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LỚN GẤP BẢY LẦN - JOHN BEVERE

Bây giờ bạn có thấy được hội thánh trong sách Công vụ đầy dẫy vinh hiển thể nào dưới ảnh hưởng của cơn mưa đầu mùa của Thánh Linh không? Nào ta hãy lặp lại câu hỏi của Chúa: “Hội thánh thời này mà đem sánh với sách Công vụ thì như thế nào?” Có phải chúng ta không có gì cả không? Nếu chúng ta thành thật, chúng ta sẽ trả lời đúng cho câu hỏi này. Không có cách nào để so sánh hội thánh thời nay với hội thánh vinh hiển thời Công vụ. Chúng ta có thể có nhiều phương tiện hơn, nhưng dường như chúng ta lại ít có sự hiện diện. Tôi không chống lại sách vở, băng đĩa, truyền hình, máy tính và kỹ thuật vệ tinh. Những thứ này là phương tiện, nhưng nếu nó không được Chúa hà hơi chúc phước, nó vẫn còn thiếu. Ðức Chúa Trời là Nguồn Phương Tiện của mọi phương tiện của chúng ta. Có phải Chúa hỏi câu hỏi này để định tội chúng ta không? Hoàn toàn là không! Ngài chỉ thách thức chúng ta mở rộng khải tượng. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đạt mục tiêu rồi thì chúng ta không khao khát tiến xa hơn. Niềm đam mê và ý thức mạo hiểm của chúng ta sẽ vơi đi. Châm Ngôn 29:18 cho biết: “Ở đâu không có khải tượng [tầm nhìn mang tính tiên tri], dân chúng phóng túng.” Hãy đọc Lời Chúa và nhìn thấy khải tượng của Ngài: “Vinh quang của đền thờ sau lớn hơn vinh quang của đền thờ trước. Chúa Vạn Quân phán vậy.”   A-ghê 2:9 Thật lạ lùng!

 

Bạn có tưởng tượng ra điều này không? Chúa phán vinh hiển tỏ bày của Ngài sẽ trỗi vượt hơn vinh hiển đã được bày tỏ trong sách Công vụ! Bạn có thấy chúng ta vẫn còn hụt hẫng với khải tượng của Chúa không? Thật ra, Chúa làm tôi phải nín lặng khi phán với tôi trong lúc cầu nguyện cách đây vài năm: “John, sự oai nghi vĩ đại của vinh hiển Ta trong những ngày sắp tới sẽ lớn gấp bảy lần những gì mà người ta đã kinh nghiệm trong sách Công vụ!” Tôi lập tức kêu cầu: “Chúa ơi, con không biết con có thể tin hay hiểu được điều này hay không! Con cần thấy những gì Ngài phán trong Lời Ngài để xác nhận đây là lời Ngài phán với con.” Tôi thường hay hỏi như vậy, và Chúa không bao giờ quở tôi về chuyện này. Kinh Thánh nói : “Bởi lời chứng của hai ba người mà mọi vấn đề đều được xác định” (2Cô 13:1). Thánh Linh của Chúa không mâu thuẫn với chính Lời Kinh Thánh. Chúa lập tức trả lời, rót những câu Kinh Thánh này vào lòng tôi – không chỉ hai ba câu mà là nhiều câu. Trước tiên Ngài hỏi: “John, Ta há không phán trong Lời Ta rằng Ta sẽ khiến kẻ thù nổi lên chống lại dân sự Ta sẽ bị thất bại sao? Chúng ra một đường đánh nhưng sẽ chạy bảy đường? (Phục 28:7).” Sau đó Ngài dùng một câu Kinh Thánh trong Truyền Ðạo hỏi: “John, Ta há không phán trong Lời Ta rằng ‘sự cuối cùng hơn sự khởi đầu sao’ (Truyền đạo 7:8)?” Thời kỳ cuối cùng của hội thánh sẽ tốt đẹp hơn thời kỳ đầu. Tuy nhiên một lần nữa Ngài hỏi: “John, Ta há không để dành rượu ngon vào giờ cuối tại tiệc cưới Ca-na sao” (Gi 2:1-11)? Trong Kinh Thánh rượu nói về sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Sau đó Ngài tỏ cho tôi một câu Kinh Thánh nhằm xác định điều này trong lòng tôi. Êsai, chương 30, cho 

biết thể nào dân sự Chúa tìm kiếm sức mạnh của Ai-cập (hệ thống thế gian) để an thân. Họ tìm sức mạnh nơi thần tượng mà người đời đeo đuổi. Sau đó Chúa phải dẫn dân sự Ngài qua hoạn nạn và thử thách để luyện lọc họ. Trong tiến trình này, họ loại bỏ các thần tượng và hướng lòng về Chúa hoàn toàn. Một khi chuyện này xảy ra, Chúa phán: Ngài sẽ ban mưa cho hạt giống các ngươi gieo trên đồng ruộng . . . Êsai 30:23 Êsai không nói về mưa thiên nhiên mà nói về mưa Thánh Linh như đã được Giô-ên, Phierơ và Giacơ mô tả. Hãy xem những gì Êsai nói tiếp: Ánh sáng mặt trăng sẽ giống như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời sẽ sáng hơn gấp bảy lần như ánh sáng của bảy ngày, trong ngày CHÚA băng bó vết thương của dân Ngài và chữa lành những vết đòn Ngài đã đánh.  Êsai 30:26 Mặt trời tự nhiên không sáng gấp bảy lần khi trời mưa. Không bao giờ, Chúa đang nói đến vinh hiển của Con Ngài mà Kinh Thánh gọi là “Mặt Trời Công Chính” (Mal 4:2). Vinh hiển của Ngài sẽ lớn gấp bảy lần vào những ngày trước khi Chúa tái lâm. Cơn mưa vinh hiển sau cùng của Chúa sẽ mang lại sự tươi mới không chỉ cho dân sự Chúa mà còn cho những người gần bên họ.

 

Tôi đã dự nhiều buổi nhóm phước hạnh nơi mà Chúa vận hành và hàng ngàn người dự nhóm mỗi đêm. Dù trong các buổi nhóm này đều có cả tín đồ lẫn tội nhân nhóm, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến thành phố bên cạnh. Khi tôi lái xe đến các buổi nhóm này, tôi thắc mắc khi nào thì cả thành phố được ảnh hưởng. Dù các buổi nhóm này tuyệt vời như thế nào đi nữa nhưng tôi vẫn trông đợi cơn mưa cuối mùa. Cơn mưa cuối mùa khác với các cuộc phấn hưng trước đây. Các cuộc phấn hưng này ảnh hưởng cả một thành phố hay một khu vực xa gần, như cuộc phấn hưng ở Azusa và xứ Wales. Nó ảnh hưởng đến nhiều nước, nhưng bạn phải đến đó để tham dự. Nhưng trong sách Công vụ vinh hiển của Chúa bày tỏ mọi nơi nào môn đồ Ngài đến. Vinh hiển của Chúa được đổ ra trên toàn thế giới thời bấy giờ. Cơn mưa cuối mùa sẽ được đổ ra trên khắp đất với một mức độ lớn lao hơn! Tôi phấn khởi mà tuyên bố: Vị trí quá khứ hay hiện tại của chúng ta không phải là vị trí mà chúng ta nhắm tới trong tương lai! Chúng ta phải ngước mắt lên chân trời và mong đợi sự vinh hiển sắp hiện ra của Ngài!

 

John Bevere ̣(Kính Sợ Chúa)