• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LỜI CHỨNG LÀ CÁC TÊN LỬA THUỘC LINH - TERRY LAW

Tên lửa thuộc linh tiếp theo là lời làm chứng.  Khải thị 12:11 tuyên bố:  “Chúng đã thắng nó bởi Huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình.”  Từ ‘lời làm chứng’ trong tiếng Hy-lạp có thể được thay thế bằng từ ‘Chứng nhân’ theo như Kinh Thánh King James dùng.  Hai từ này có nghĩa hoàn toàn giống nhau.
Khi bạn làm chứng trước tòa án của pháp luật, bạn được yêu cầu nói những gì bạn thấy và những gì bạn nghe.  Bạn phải nói trực tiếp từ kinh nghiệm của mình chứ không phải do bạn phỏng đoán hay do ý kiến của bạn.  Lời làm chứng là một yếu tố cơ bản của hệ thống công lý của chúng ta và là điều mà Đức Chúa Trời dùng như một tên lửa trong vương quốc của Ngài.
Có một chỗ duy nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời dành cho lời làm chứng.  Lời chứng cá nhân thật sự là một tên lửa thuộc linh mang khí giới quyền năng là Lời Chúa, Danh Chúa và Huyết Chúa.

Từ lâu rồi, tôi tin rằng mỗi Cơ Đốc Nhân đều được kêu gọi làm chứng ra những điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình.  Không phải tất cả chúng ta đều được kêu gọi để giảng dạy nhưng tất cả đều được kêu gọi để làm chứng.  Trong Công-vụ 1:8, Chúa Giê-xu phán:  “Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta.”
Việc chúng ta được báp-tem bằng Thánh Linh là để chúng ta làm chứng về Chúa.  Đây là điều Đức Thánh Linh ở trong bạn và tôi mong muốn chúng ta phóng tên lửa thuộc linh là lời làm chứng của chúng ta.  Nếu lời làm chứng của chúng ta được tập trung chung quanh Lời Chúa, Danh Chúa và Huyết Chúa thì quyền phép lớn lao sẽ được bày tỏ.
Xin lưu ý phần sau của Công-vụ 1:8, “Các ngươi sẽ làm chứng về Ta tại thành Giêrusalem, xứ Giuđê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.”  Lời làm chứng của chúng ta phải được nhiều người trên thế giới biến đến.
Do lời làm chứng của con cái Chúa mà đem lại sự phục hưng.  Đây là lý do mà chúng ta phải được báp-tem trong Thánh Linh.  Đức Thánh Linh không được ban cho chúng ta để chúng ta có thể nói tiếng lạ hay để có một kinh nghiệm cảm xúc dạt dào, hoặc để phân rẽ chính mình khỏi người khác trong thân thể Đấng Christ vì cớ có giao lý khác biệt.  Quyền năng của Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta để làm chứng, để phóng tên lửa thuộc linh.

Nếu ai đó nói rằng ngày nay Đức Chúa Trời không còn chữa lành nữa và bạn làm chứng sự thật rằng Ngài đã chữa lành cho bạn bịnh này, hoặc bịnh kia, lời làm chứng của bạn sẽ chấm dứt sự tranh cải.  Mọi người trong chúng ta coi thường lời làm chứng của mình vì chúng ta tưởng sẽ không có tác động bao nhiêu đến người nghe.  Đó là sự lừa dối của ma quỉ.  Mỗi lời làm chứng là một chứng cớ của quyền năng Đức Chúa Trời.
Nếu bạn tra xem Tân Ước bạn sẽ thấy Phao-lô đã làm chứng về kinh nghiệm riêng của ông rất nhiều lần.  Phao-lô biết tầm quan trọng của quyền năng ‘phóng’ các lời làm chứng các nhân như vậy.
Khi tôi được tháp tùng trong các chuyến đi của Oral Roberts, hầu như mỗi khi nghe ông giảng Phúc Âm, ông đều chia xẻ kinh nghiệm của mình.  Ông kể chuyện ông bị ngã trên sân thể thao khi đang chơi bóng rỗ lúc 17 tuổi.  Ông kể lại thế nào chị ông bảo ông rằng:  “Oral ơi, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho em.”  Ông cho thính giả biết sau đó Đức Chúa Trời đã thực sự chữa lành cho ông bởi quyền năng Ngài.

Không có điều gì rõ ràng hơn trên thế gian nầy bằng việc kể những điều Đức Chúa Trời đã đặc biệt làm cho bạn để làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.  Người nào được tha tội đều có lời làm chứng mạnh mẽ.  Bạn có điều để làm chứng, tôi cũng có đó.  Khi chúng ta phóng đi lời làm chứng là chúng ta tháo ra một luật thuộc linh và luật đó là thật và không phá bỏ đi được như các định luật vất lý.
Khi chúng ta làm chứng về Chúa Giê-xu Christ, khi chúng ta tôn vinh Ngài theo Giăng 12:31-32, lời làm chứng của chúng ta sẽ kéo mọi người đến cùng Chúa.  Có thể họ không được cứu nhưng họ sẽ được Đức Thánh Linh kéo đến cùng Đấng Christ, vì có quyền năng thu hút trong lời làm chứng.
Thật hào hứng khi phóng đi một tên lửa của lời làm chứng trong Hội Thánh.  Tôi tin rằng khi Hội Thánh có những lời làm chứng đầy quyền năng về Lời Chúa, Danh của Chúa và Huyết Chúa, thì chúng ta sẽ đem Phúc Âm đến toàn thế giới trong vòng một vài năm thôi với điều kiện là tất cả các kẻ tin đều dự phần trong lời làm chứng của mình.

 

Terry Law ( Quyền Năng Của Sự Ca Ngợi )