• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Ga-la-ti 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LO LẮNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ, ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN - RICK WARREN

 “Chớ lo phiền chi hết.” (Phi-líp 4:6).

Lo lắng sẽ giết chết niềm vui của chúng ta và khiến chúng ta căng thẳng. Chúng ta có xu hướng mong đợi nhiều điều tồi tệ nhất trong cuộc sống. Rối loạn lo âu là bệnh tâm thần phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Theo hiệp hội Lo lắng và Trầm Cảm của Hoa Kỳ, nó ảnh hưởng đến 18,1% dân số Hoa kỳ.

Nhưng lo lắng không chỉ là vấn đề tâm thần. Đó là một vấn đề tâm linh.. Nó giả định một trách nhiệm mà không bao giờ Đức Chúa Trời có ý định ban cho chúng ta. Nó đang đối chọi Chúa và cố gắng kiểm soát những gì không kiểm soát được.

Đã có một nghiên cứu khoa học về lo lắng cho biết:

       40% lo lắng của chúng ta không bao giờ xảy ra.
       30% lo lắng của chúng ta liên quan đến quá khứ.
       12% lo lắng của chúng ta là những lo lắng không cần thiết cho sức khỏe của chúng ta .
       10% lo lắng của chúng ta là những mối quan tâm không đáng kể hoặc nhỏ.
         8% lo lắng của chúng ta thật sự là mối quan tâm chính đáng.

Lo lắng là vô giá trị, nó không thể thay đổi quá khứ hay kiểm soát tương lai. Nó chỉ làm phiền chúng ta ngay bây giờ. Đó là sự lãng phí đáng kinh ngạc của năng lượng. Nó đang hầm nóng mà không làm gì cả. Khi chúng ta lo lắng về mọi thứ, lo lắng càng ngày càng lớn hơn.

Kinh Thánh nói: “Chớ lo phiền chi hết” (Phi-líp 4:6). Đó là những mệnh lệnh khó nhất để tuân theo. Thậm chí nó còn phản văn hóa hơn khi chúng ta chú ý đến nơi và lúc mà Phao-lô đã viết câu nầy. Ông đang ngồi trong lao tù để đợi hoàng đế hành hình ông.

Lo lắng có vài điều chúng ta học được. Chúng ta phải thực hành để nhận lấy điều tốt ở đó. Có điều học được, cũng có điều không học được gì.

Chúa Giê-xu đã nói trong Ma-thi-ơ 6:34: “chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.”

Chúa Giê-xu cho chúng ta thuốc giải trừ tối hậu về lo lắng.

Sống mỗi thời điểm mỗi ngày. Chúa sẽ chăm sóc cho ngày mai

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)