• Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! (2 Cô-rinh-tô 9:15)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Làm thế nào thành người kiến tạo hòa bình (Phần 1)

“Những người hòa giải gieo trong hòa bình thì gặt hái hoa quả công chính.” (Gia-cơ 3:18).

Xu hướng tự nhiên của chúng ta là ghét kẻ thù hay ít ra tìm mọi cách né tránh họ. Nhưng nếu bạn chạy trốn xung đột, cuộc đời bạn sẽ cảm thấy khổ sở. Chúa Giê-xu gọi chúng ta đến một tiêu chuẩn cao hơn. Ngài muốn chúng ta là người tạo ra sự hòa bình– không phải là nhân viên gìn giữ hòa bình. Có một sự khác biệt lớn. Người bảo vệ hòa bình tránh xung đột và giả vờ rằng nó không còn nữa. Nhưng những người tạo ra hòa bình thì giải quyết mâu thuẩn và hòa giải các mối quan hệ.
Kinh Thánh hứa điều nầy: “Những người tạo ra hòa giải sẽ gieo trong hòa bình và gặt hái mùa gặt công chính”. (Gia-cơ 3:18).

Khi bạn gieo một hạt giống, bạn luôn nhận nhiều hơn lúc bạn bắt đầu. Nếu bạn trồng một cây táo, thời gian sau bạn sẽ có một cây táo nhiều trái. Đó là luật gieo và gặt. Nếu bạn trồng một hạt mâu thuẫn, bạn sẽ gặp nhiều nan đề hơn bạn phải trả giá. Nhưng Kinh Thánh nói nếu bạn gieo hạt giống bình an, thì bạn sẽ gặt hái một mùa thu hoạch an bình, nhân ái và tốt lành.

Làm cách nào bạn thực hiện được việc đó? Một trong những kỹ năng sống quan trọng nhất mà bạn đã từng học là giải quyết cách xung đột. Đây là ba bước:

Thực hiện bước đầu tiên. Đừng đợi người đó đến với bạn. Bạn chủ động. Mua cho người đó một tách cà phê hoặc đi ăn trưa với nhau. Chúa Giê-xu đã chủ động để tỏ lòng thương xót với chúng ta. Kinh Thánh nói: “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta. Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài, thì khi đã được hòa giải rồi chúng ta lại càng sẽ được cứu bởi chính sự sống của Ngài là dường nào”. (Rô-ma 5:8b, 10a). Chúa Giê-xu không đợi chúng ta xin lỗi. Ngài thậm chí còn không đợi chúng ta cảm thấy xấu hổ về thái độ của chúng ta. Chúa Giê-xu làm bước đầu tiên. Và Ngài muốn chúng ta làm giống như thế.

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời sẵn lòng giúp bạn khi bạn làm những gì mình nói. Kinh Thánh ghi: “Nếu trong anh chị em có ai thiếu kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách”. (Gia-cơ 1:5a). Cầu xin Chúa giúp bạn quyết định đúng thời điểm và nơi chốn để định kế hoạch cho một cuộc gặp hòa bình. Xin Chúa ban cho bạn những lời lẽ đúng đắn và cách nói đúng đường. Kinh Thánh nói: “Lời nói đúng lúc, Khác nào trái táo vàng để trên đĩa bạc “. (Châm-ngôn 25:11).

Bắt đầu với lời thú nhận của chính bạn. Đừng bắt đầu với một loạt cáo buộc. Đừng bắt đầu với cách như bạn bị tổn thương. Bắt đầu nhận bạn có lỗi. Mâu thuẫn có thể là 99.9999 phần trăm do lỗi người khác. Nhưng bạn có thể tìm một điều để thú nhận. Thay vì buộc tội người khác. Thay vì bào chữa cho bản thân - bắt đầu những lỗi lầm do chính bạn, ngay cả khi đó bạn bị thiệt thòi. Nhưng bạn bắt đầu với sai trật của bạn.

 
Rick Warrant (Nhã Ca phỏng dich)