• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐUỢC TỰ DO TÀI CHÁNH (Phần II) - BILL BRIGHT

Hô Hấp Tài Chánh. Sự hô hấp thuộc linh nâng đỡ sức khỏe thuộc linh của chúng ta thế nào, thì “sự hô hấp tài chánh” giữ sự tự do tài chánh của chúng ta thế ấy. Chúng ta thở ra về mặt tài chánh bằng cách từ bỏ quyền sở hữu các tài nguyên của mình cho Đức Chúa Trời, bằng cách đầu phục mọi quyết định cho Ngài và chấp nhận sự chỉ dẫn của Ngài , và bởi xác nhận quyền Chủ Tể của Ngài trên toàn bộ thời gian, khả năng và tài sản của chúng ta.
Chúng ta hít vào về mặt tài chánh bằng cách chia sẻ với những người khác sự dư dật Đức Chúa Trời cung ứng.
Hành động đơn giản nầy của đức tin kêu gọi một sự cam kết hoàn toàn, không đảo ngược cho quyền sở hữu của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta.

Dâng Hiến Đều Đặn. Đức Chúa Trời không đòi hỏi một phần mười thu nhập của chúng ta hoặc việc dâng hơn một phần mười vì Ngài cần số tiền đó. Thay vào đó, Ngài chọn việc dâng hiến như là một phương pháp để bảo đảm tương lai tài chính của chúng ta.
Chúa chúng ta phán: “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (Lu-ca 6:38). Bằng cách trung tín vâng theo các nguyên tắc Thánh Kinh về chức vụ quản gia, chúng ta bước vào dòng chảy của phước hạnh thiên thượng. Điều nầy giúp chúng ta kinh nghiệm được sự thịnh vượng từ nơi Chúa.

Bước đầu tiên trong tiến trình nầy là dâng phần mười. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành lại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp” (I Cô-rinh-tô 16:2). Khi bạn nhận phiếu trả lương, hãy dâng phần mười từ phía trên xuống. Khi làm như thế, bạn đặt chính mình dưới sự bảo vệ của Ngài và mở các cửa sổ phước hạnh. Bên ngoài sự bảo vệ tài chính của Đức Chúa Trời, chúng ta rất dễ bị Satan tấn công. Kẻ thù vui mừng trong việc làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên của chúng ta, bởi đó tước đoạt mất của chúng ta khả năng làm thăng tiến vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa chúng ta hứa: “Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi.” (Ma-la-chi 3:11). Sự trung tín trong việc dâng phần mười đem lại phần thưởng lớn lao, vì Đức Chúa Trời cũng hứa “mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Ma-la-chi 3:10).
Bước thứ hai trong tiến trình dâng hiến vượt quá phần mười đến các khoản dâng hiến của chúng ta. Cách đây nhiều năm, George đang cầu nguyện và suy gẫm về những trách nhiệm quản gia của mình. Ông cầu nguyện: “Lạy Chúa, con biết phần mười là 10 phần trăm thu nhập của con, nhưng con nên dâng trên mức phần mười là bao nhiêu?”  Lời đáp lại, như một ý tưởng đi vào tâm trí ông, đến ngay lập tức và không nhầm lẫn được: “Con có thể tin cậy ta cung ứng đến bao nhiêu?”
Trong một hội đồng truyền giáo tại hội thánh mình, ông quyết định thử nghiệm điều nầy bằng cách hứa dâng một lượng hi sinh. Mỗi tháng trong năm kế tiếp Đức Chúa Trời thành tín cung cấp tài chính cho sự hứa nguyện của ông. Mỗi năm George đều tăng mức dâng hiến truyền giáo của ông, và Đức Chúa Trời luôn luôn cung cấp số tiền cần thiết. Chúa dạy chúng ta dâng hiến theo mức Ngài ban phước cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 16:2). Nếu Ngài ban cho chúng ta nhiều, chúng ta có trách nhiệm dâng nhiều; nếu Ngài ban cho chúng ta ít, chúng ta vui mừng xoay sở trong số ít đó. Dâng hiến rộng rãi hoặc hi sinh vượt quá phần mười của mình thật sự tôn vinh Đức Chúa Trời.

Phát Triển Một Kế Hoạch Tài Chính . Được xây dựng dựa trên nền tảng Kinh Thánh về chức vụ quản gia, các mục tiêu tài chính cung ứng bộ khung cho các quyết định kinh tế của chúng ta. Không phải Cơ Đốc Nhân nào cũng đồng ý về vấn đề nầy. Một người tranh luận rằng việc lập kế hoạch ngăn trở chúng ta nương dựa vào Đức Chúa Trời. Những người khác tạo ra những kế hoạch cứng nhắc đến nỗi họ không thể đáp ứng với sự dẫn dắt của Ngài. Việc lập kế hoạch, khi cân đối, phản ánh bản tánh của Đức Chúa Trời. Chính cấu trúc của vũ trụ tùy thuộc vào trật tự phức tạp trong các yếu tố của nó. Chẳng hạn, nếu một điện tử bên trong một nguyên tử chạy lệch khỏi quĩ đạo của nó vòng quanh nhân, thì sự hỗn độn sẽ xảy ra. Sống mà không có một kế hoạch tài chính cũng sẽ tạo ra một hiệu quả tai hại. Phao-lô nói: “Tôi nhắm mục đích mà chạy” (Phi-líp 3:14). Một kế hoạch tài chính được viết ra giúp chúng ta một mục tiêu thấy được. Nếu được chuẩn bị theo các tiêu chuẩn Kinh Thánh về chức vụ quản gia, kế hoạch đó sẽ giúp chúng ta có thể đo lường được sự tiến bộ của mình và giữ mình cứ đi đúng đường.

Lập Ngân Sách Cách Trung Tín
Phát triển một kế hoạch tài chính không khó lắm. Ngân sách gia đình phục vụ như một điểm khởi đầu. Dễ dàng nhận diện các nhu cầu, các ước muốn và đòi hỏi, kế hoạch đó cung ứng một phương tiện để thiết lập các ưu tiên và thành hình các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn để chi phối sự chi tiêu của chúng ta. Hơn nữa, ngân sách đó giúp chúng ta có thể suy nghĩ trước khi chúng ta mua sắm, nhờ đó giữ sự chi tiêu của chúng ta vào đúng mục tiêu.

Các ơn phước của sự dâng hiến không cấp bằng cho sự chi tiêu ngu xuẩn. Lời quảng cáo thông minh kết hợp với bản tánh con người đem lại sự cám dỗ hầu như không cưỡng lại được, nhưng sống vượt quá thu nhập của mình chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa. Đức Chúa Trời sẽ không bảo vệ chúng ta khỏi các hậu quả của việc chi tiêu vô trách nhiệm chỉ vì chúng ta không dâng phần mười. Ngài trông mong chúng ta sống trong phạm vi thu nhập của mình và thỏa lòng với những điều Ngài ban cho.

Hãy Làm Chủ Thẻ Tín Dụng Của Bạn

Chức vụ quản gia tốt đòi hỏi chúng ta phải sống khiêm tốn và quản lý thẻ tín dụng cách hiệu quả.
Phao-lô khuyên: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi” (Rô-ma 13-8). Nhiều nhà lãnh đạo Cơ Đốc tin rằng một người không bao giờ nên mắc nợ vì bất cứ lý do gì. Tôi không đồng ý. Một cặp vợ chồng trẻ sẽ phải thường xuyên gánh lấy các bổn phận hằng tháng trong khi thiết lập ngôi nhà của họ. Suốt cả cuộc đời, việc mua sắm những thứ nặng tiền – như là một ngôi nhà hoặc một chiếc xe hơi - thường đòi hỏi phải mắc nợ. Mối nguy hiểm thật sự không nằm trong việc cung ứng các nhu cầu, mà trong sự buông lung, thiếu kế hoạch, thiếu kỷ luật, và lòng đam mê muốn thoả mãn những sự tham muốn của mình.

Satan nhắm vào việc lôi cuốn Cơ Đốc Nhân vào nợ nần để nó có thể làm họ cạn kiệt với sự lo lắng hoặc thất vọng và giữ họ bất lực thuộc linh và không kết quả. Vì lý do nầy, một quản gia trung tín sẽ không bao giờ buộc mình vào chỗ mà người ấy không thể, qua việc kiểm soát thu nhập, thanh toán hợp lý.

 

BILL BRIGHT