• Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. (Thi-thiên 135:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LÀM THẾ NÀO CÓ ĐỨC TIN TUYỆT ĐỐI - RICK WARREN

“Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy”. (Ma-thi-ơ 9:29).

Có hai loại người: Những người ngủ thức dậy nói, Chào buổi sáng, Chúa ơi! những người khác thức dây nói, Sáng nay, Chúa thật tối lành!.

Chúng ta có xu hướng cảm nhận theo cách chúng ta mong đợi mình cảm nhận. Chúng ta thấy những gì chúng ta trông đợi để thấy. Chúng ta nghe những gì chúng ta chờ đợi để nghe. Chúng ta hành động theo cách chúng ta trông chờ để hành động. Chúng ta tự đặt ra sự thất bại hay thành công cho việc được hoàn thành hay thất vọng, nó tùy thuộc vào mức độ đức tin của chúng ta.

Sống bằng đức tin có nghĩa là mong đợi điều tốt lành nhất.

Ma-thi-ơ 9:29 ghi: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy”.

Đức tin là kỳ vọng tích cực. Chúng ta mong đợi Chúa trả lời. Chúng ta mong chờ giải pháp được thực hiện.  Chúng ta trông mong mọi thứ sẽ được tiến triển. Chúng ta trông đợi để thành công. Chúng ta đợi chờ tất cả được đặt vào vị trí. Kỳ vọng, mong mỏi là đức tin.

Là một Cơ-đốc-nhân, chúng ta không tin rằng mọi thứ trong cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, bất kể đức tin chúng ta có bao nhiêu.  Đó không chỉ là một thực tế trong thế giới đầy tội lỗi. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng Chúa đang làm việc vì lợi ích của chúng ta. Chúng ta có thể tin cậy Chúa trong tương lai hơn vì Ngài biết rõ những gì tốt nhất cho chúng ta và Chúa sẽ giúp chúng ta trở nên giống Ngài hơn.

Sống theo đức tin không có nghĩa là chúng ta đeo kiếng màu hồng. Điều đó có nghĩa là chúng ta tin tưởng Chúa luôn đang hành động, vì vậy chúng ta có thể mong đợi mọi việc sẽ diễn ra đúng như ý định. Điều đó có thể đem đến cho chúng ta tin cậy tuyệt đối. Sự thật nầy có thể xây dựng đức tin chúng ta.

Để trở thành một người lạc quan tin kính, hãy mong đợi Chúa sẽ làm việc trong cuộc sống chúng ta và trên thế giới. Mong Chúa giữ lời hứa. Mong đợi Chúa thực hiện ý muốn của Ngài xuyên qua chúng ta. Và mong đợi Ngài cung cấp mọi nhu cầu cho để chúng ta thực hiện điều đó.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)