• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LÀM ÍT HƠN ĐỂ BẠN CÓ THỂ LÀM NHIỀU HƠN - RICK WARREN

 

 “Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm, Và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ. Cho người Ngài yêu mến như vậy”.(Thi Thiên 127:2).

Trong Kinh Thánh, Mác 12:30 ghi: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”. Nói cách khác, là yêu mến Chúa với tất cả lời nói, tất cả cảm xúc, tất cả suy nghĩ và tất cả việc làm của bạn. Thiên Chúa đã chủ yếu định hình trong bạn, người biết nói, biết cảm thấy, suy nghĩ, hoặc làm việc.
“Người làm việc” yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả sức lực. Họ có năng động trong cuộc sống – là những người thành công, hoàn thành công việc, những người nhân viên, và những người thúc đẩy công việc tiến tới và làm cho mọi việc xảy ra theo ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Mục đích của “người làm việc” trên thế giới là gì?

Thế giới cần sự đóng góp. Chúng ta không chỉ cần thông tin liên lạc, thương xót, và suy xét. Chúng ta phải nắm lấy công việc và làm việc đó! Chúng ta cần người có sáng kiến, năng lực, hành động và có ảnh hưởng để đạt được kết quả.
Nhưng tất cả chúng ta đều sai lầm, và đối với những người làm việc, họ làm việc quá sức. Họ luôn luôn làm việc. Họ không bao giờ dừng lại để suy nghĩ, và chắc chắn họ không dừng lại để cảm nhận. Họ luôn bận rộn!. Chúa nói trong Thi Thiên 127:2 “ “Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm, Và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ. Cho người Ngài yêu mến như vậy”. Nếu bạn là một người làm việc, đó sẽ là một câu nói tốt để dán lên tấm gương trong phòng tắm của bạn. Chúa muốn những người Ngài yêu mến nghĩ ngơi đúng cách.
Bạn cần làm ít công việc lại. Không ít hơn cho Chúa, nhưng ít hơn trong lãnh vực khác để bạn có nhiều thời gian làm những gì quan trọng nhất.

Kinh Thánh nói khi bạn trở thành tín đồ, Đức Chúa Trời làm cho bạn trở thành người mới: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”.
Khi bạn trở thành tín đồ, quá khứ của bạn đã được tha thứ, bạn có lý tưởng để sống, và bạn có một ngôi nhà trên thiên đàng. Hãy để tôi nói với bạn vài điều không thay đổi khi bạn đến với Đấng Christ, nhân cách của bạn không thay đổi. Đức Chúa Trời không làm cho bạn bị hạ thấp hơn khi bạn đến với Ngài. Chúa sẽ thay đổi đường hướng của bạn. Trên thực tế Chúa muốn ban năng quyền cho bạn. Hãy nhớ bạn đã có ảnh tượng của Ngài.

Chúa không muốn cho bạn trở thành một bản sao từ người khác trong cách mà bạn thờ phượng phục vụ và yêu mến Ngài. Chúa muốn bạn phục vụ và yêu mến Ngài trong nhân cách của chính con người bạn. Không chỉ thế, Chúa sẽ củng cố làm mạnh thêm nhân cách của bạn chứ không làm thuyên giảm nó. Chúa sẽ ban cho bạn nhiều hơn những điều bạn từng có trước đây.

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)