• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! (Cô-lô-se 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KỸ LUẬT VÀ PHẦN THUỞNG - PAUL CHASE

Trải qua những năm đi học, tôi quan tâm đến nhiều môn thể thao. Tôi nhớ có một năm ở truờng trung học, chúng tôi hết sức rèn luyện cho trận chung kết giải điền kinh. Phần lớn thời gian, chúng tôi đã luyện tập căng thẳng đến nỗi sau khi tập dượt, chúng tôi nằm lăn trên cỏ, bụng thì đau, hai chân đau nhức đến nổi chỉ còn đủ sức dậy để đi tắm thôi.

Trong căn phòng của chúng tôi có dán một khẩu hiệu “Không quyết tâm, không vinh quang ! Không đau đớn, không thắng lợi ! Ngày lại ngày, tuần lại tuần, chúng tôi lại càng đưa ra những yêu cầu cao hơn cho thân thể mình, tự đưa mình vào sự chịu đựng tới cùng và sau đó lại đưa ra những giới hạn mới. Kiên nhẫn và bền lòng chỉ để giành lấy một huy chương hoặc một chiếc cúp mà nó phải được đánh bóng đi bóng lại.

Phao Lô nói rằng hễ ai thi đấu mà phải tiết độ, và họ làm điều đó vì mão miện hay hư nát. Truớc hết, không phải tất cả các cơ đốc nhân đều đang thi đấu để được giải thưởng. Nhiều người chỉ đang chờ đợi thiên đàng. Thiên đang không phải là “giải thuởng”. Vì chúng ta đã tái sanh nên chúng ta đã đuợc thiên đàng.

Xác thịt của bạn muốn củng cố một hệ thống có giá trị trong đời sống bạn. Tuy nhiên xác thịt chỉ là điều thích thú hiện tại. Do đó những quyết định của xác thịt không có tầm nhìn cho ngày mai hoặc tháng sau, năm sau.

Lý do mà xác thịt của bạn chỉ chăm đến những điều thuộc về đất, hay hư nát và tạm thời, là vì xác thịt bạn thuộc về đất, hay hư nát và tạm thời.

Những điều gì làm cho xác thịt thích thú hôm nay sẽ đem đến sự hủy diệt cho nó ở ngày mai.

Chúng ta không thể để cho xác thịt điều khiển những tiêu chuẩn của chúng ta vì những giá trị của xác thịt chúng ta đều thuộc về đất, hay hư nát và tạm thời. Khi bạn để cho xác thịt đưa ra những tiêu chuẩn thì bạn đã trả giá để đem đến phần thuởng tạm thời. Bạn đã nổ lực như thế nào để nhận được một phần thuởng thuộc về trời, không hay hư nát và có giá trị đời đời.

Khi tôi còn ở trường trung học, tôi đã nhận đuợc nhiều huy chương và cúp trong thi đấu. Nhưng nay tôi không biết những phần thưởng đó ở đâu rồi. Có lẽ nó nằm trong một cái hộp nào đó đầy bụi bặm, dơ dáy. Thánh Linh của Đức Chúa Trời thường nhắc tôi về những ngày đó. Ngài đã hỏi tôi : “Bây giờ con có nỗ lực như thế nào và biết kỷ luật mình để lãnh mão miệng không hay hư nát không ?”. Đó là điều chúng ta cũng nên suy nghĩ đấy chứ.

Phần thưởng quý giá nhất cho bạn là phần thưởng mà bạn phải phấn đấu để giành lấy.

Điều gì đang thiết lập nên hệ thống giá trị trong đời sống bạn vậy ?

Sức mạnh của người lực sĩ nằm trong sự kỷ luật và sự kềm chế mà người ấy thực hiện trên xác thịt.

Mức độ uy quyền mà bạn có trong linh vực thuộc linh tùy thuộc vào mức độ uy quyền mà bạn thực hiện trên chính xác thịt mình.

Nếu bạn không thể kiểm soát được xác thịt của mình thì làm thế nào bạn mong muốn thực hiện trên ma quỷ hay công việc của nó ?

Thưa các ông, nếu các ông thấy một phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua và nhìn cô ấy từ đầu đến chân đến 2, 3 lần, thì các ông đã không có kỹ luật rồi. Các ông có thể nhìn một phụ nữ xinh đẹp và nói “Lạy Chúa, cô ấy đẹp quá”, và trong lòng các ông chẳng có tội lỗi gì. Nhưng nếu các ông không biết tự kỹ luật, các ông sẽ nhìn cô ấy nhiều lần. Và điều đó là sự vô kỹ luật. Xác thịt đã nắm quyền kiểm soát. Các bà cũng vậy. Không có miễn từ trong lãnh vực này. Hãy nhìn vào mặt ông ta thôi nhé.

Phao Lô nói  “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc. Tôi bắt nó phải phục”. “Tôi” là ai ? Chữ “Tôi” ở đây là tâm linh. Nếu bạn đang bị  một điều gì đó cai trị thì điều đó phải chính là tâm linh của bạn. Nếu tâm linh của bạn không cao tay hơn, thì xác thịt sẽ cai trị bạn chứ không vâng phục bạn, thì bạn đừng mong ma quỷ vâng lời bạn.

Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta chính danh của Ngài vượt trên quyền lực của kẻ thù. Nhưng bạn không thể mong có được quyền năng trên ma quỷ nếu bạn để cho ma quỷ ảnh huởng trên thái độ và hành động của bạn và bước đi trong xác thịt là : Nhượng bộ ảnh huởng của ma quỷ.

 

SỰ VÂNG LỜI LÀM GIA TĂNG SỰ XỨC DẦU

 

Xác thịt của bạn không muốn vâng lời bạn -- và ma quỷ cũng không. Nếu bạn không kiểm soát được xác thịt bạn thì ma quỷ sẽ nhạo cuời khi bạn cố nắm quyền trên nó.

            Nếu bạn đang bước đi trong xác thịt thay vì phải tuôn trào trong quyền năng Thánh Linh, thì dù bạn có nói ra Lời của Đức Chúa Trời nhưng lời của bạn sẽ thiếu sự xức dầu và quyền năng. Hon thế nữa, lời nói của bạn sẽ thiếu đức tin.

            Lời nói của bạn là những nơi chứa đựng (container). Hễ lòng bạn chứa đầy một chất liệu và truyền đạt những điều đó. Chất liệu đó có thể là đức tin và quyền năng hay là sự nghi ngờ. Lời nói của bạn cung có thể mạnh mẽ, đầy đức tin và quyền năng bạn sự sống của Thánh Linh. Nhưng lời nói của bạn cũng có thể yếu đuối, đầy sự vô tín, thiếu sự sống và sự xức dầu.

            Sức mạnh của lời nói có quan hệ trực tiếp đến nguồn cung ứng Thánh Linh, hoặc sự xức dầu bề trong. Có một mức độ xức dầu trên những tín đồ làm cho họ có thể phụng sự vận hành ân tứ Thánh Linh. Nhưng cũng có một sự xức dầu ở trong mỗi tín đồ để làm họ bước đi hằng ngày trong quyền năng. Bạn sẽ nhận được mức độ xức dầu tùy theo thời gian mà bạn nghiên cứu và suy gẫm lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện và tương giao với Đức Chúa Trời, đầu phục Thánh Linh của Ngài.

            Cần phải có kỹ luật để có những thì giờ quý giá cố định tương giao với Chúa qua lời của Ngài và sự thờ phuợng. Xác thịt của bạn không thích bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

            Bạn phải thực tập quyền tự chế để bắt xác thịt vâng theo lời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu bạn không làm cho xác thịt vâng theo phục Lời Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ chẳng bao giờ bước đi trong mức độ xức dầu mà Đức Chúa Trời mong muốn kinh nghiệm trong đời sống hằng ngày.

            Cho phép xác thịt giữ bạn trong sự bất tuân sẽ khiến sự xức dầu trên đời sống bạn sẽ giảm sút. Nhưng sự vâng theo Lời  và Linh của Đức Chúa Trời thì sẽ làm gia tăng sự xức dầu trên đời sống của bạn. Và chính sự xức dầu sẽ bức tung mọi ách nô lệ và giải phóng những kẻ phu tù.

            Nếu lời nói của bạn không có sự xức dầu thì lời nói của bạn sẽ chẳng hề tạo ra sự sống trong lòng những kẻ nghe bạn. Và không có sự xức dầu thì những ách trói buộc con nguời sẽ không bị phá vỡ.

            Lời nói của bạn bày tỏ chất liệu và tình trạng người bề trong của bạn. Bạn đầy đức tin và quyền năng hay đầy nghi ngờ và vô tín thì lời nói của bạn sẽ chứa đựng và truyền đạt những điều đó. Lời nói của bạn truyền đạt điều gì ?

 

 PAUL CHASE (Chiến Sĩ, Lực Sĩ, Nông Dân)