• Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, ..và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Ti-mô-thê 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHÔNG PHẢI MỌI CẢM NHẬN ĐỀU ĐÚNG - RICK WARREN

 “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời”. (Rô-ma 8: 6, 8).

Học cách chế ngự cảm xúc của chúng ta là chìa khóa để tâm trí bình an.
Tôi muốn chia sẻ với các bạn bốn lý do quan trọng trong Lời Chúa tại sao chúng ta cần học cách đối phó với những gì mà mình cảm nhận.

1. Chúng ta cần học cách chế ngự cảm xúc của mình vì chúng không đáng tin cậy. 
Sự can đảm chúng ta thường sai. Trực giác chúng ta hay thiếu sót. Cảm xúc chúng ta thường dẫn chúng ta xuống một con hẻm tối mù. Chúng ta không thể phụ thuộc vào mọi thứ mà mình cảm nhận!

Châm Ngôn 14:12 nói: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết”. Chúng ta không phải chấp nhận mọi thứ mà mình cảm thấy, bởi vì không phải tất cả mọi thứ chúng ta cảm nhận là đúng hoặc xác thực hoặc sẽ đưa chúng ta đi đúng hướng.

2. Chúng ta cần học cách quản lý cảm xúc của mình vì chúng ta không muốn bị thao túng.
Nếu chúng ta không điều khiển cảm xúc của mình, thì người khác sẽ điều khiển chúng ta và chúng ta bị thao túng bởi tâm tính chúng ta. Và nếu chúng ta luôn luôn được hướng dẫn bởi cảm xúc của mình, người khác sẽ lợi dụng chúng ta. Tệ nhất là những cảm xúc tiêu cực là công cụ yêu thích của Satan. Nó sẽ sử dụng nỗi sợ hãi, oán giận và lo lắng để tàn phá cuộc sống của chúng ta.

Kinh Thánh I Phi-e-rơ 5:8: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”

3. Chúng ta cần học cách quản lý cảm xúc bởi vì chúng ta muốn Chúa vui lòng.
Chúa không thể cai trị cuộc sống chúng ta nếu cảm xúc chi phối cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta đưa ra quyết định mình dựa trên cảm xúc, thì chúng ta đã biến tình cảm thành thần thánh, và sau đó, Chúa không thể là Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Rô-ma 8: 6,8 nói: “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Những người tuân theo bản chất tự nhiên họ không thể làm hài lòng Chúa.

4. Chúng ta cần học cách quản lý cảm xúc vì muốn cuộc sống thành công.
Nhiều nghiên cứu cho biết chỉ số cảm xúc của chúng ta quan trọng hơn so với chỉ số thông minh IQ khi nói đến thành công. Chúng ta biết đã có nhiểu người hủy hoại danh tiếng của họ vì đã nói một điều gì đó trong cơn tức giận? Hoặc bỏ lỡ một cơ hội làm việc vì họ sự thiếu bình tỉnh?

Kinh Thánh trong Châm Ngôn 5:23: “Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy, Và bị lầm lạc vì quá điên rồ.”
Khi chúng ta chọn đi theo Chúa Giê-xu, quyết định đó bao gồm cả cảm xúc của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta nói, tôi đã trao tấm lòng tôi cho Chúa Giê-xu, chúng ta đã dành tình cảm của mình cho Ngài để Ngài có thể quản lý chúng. Chúa Giê-xu muốn trở thành Chúa của mọi cảm xúc chúng ta, không chỉ những gì chúng ta suy nghĩ và làm. Chúa muốn trở thành Chúa của những cảm xúc chúng ta.

Để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn Đức Chúa Trời. ( I Phi-e-rơ 4:2).

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)