• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHÔNG CHỈ SỐNG HÔM NAY, HÃY TIẾT KIỆM CHO NGÀY MAI - R. WARREN

“Châu báu và dầu ở trong nhà người khôn ngoan; Nhưng kẻ ngu dại ăn tiêu hết”. (Châm-ngôn 21:20).

John D. Rockefeller là nguời giàu có nhất trong thời đại của ông. Ông ấy nổi tiếng vì đã được hỏi nhiều lần về bí mật sự giàu có. Câu trả lời được biết đến của ông, là nguyên tắc 10-10-80. Ông nói với mọi người rằng ông trở nên giàu có, bằng cách đem 10 phần trăm đầu tiên của bất cứ thứ gì ông kiếm được dâng cho Chúa. 10 phần trăm thứ hai cho vào tiết kiệm, và ông học cách sống với 80 phần trăm còn lại.
Châm-ngôn 21:20 ghi, “Châu báu và dầu ở trong nhà người khôn ngoan; Nhưng kẻ ngu dại ăn tiêu hết”.

Tiết kiệm là cách mà Chúa thử nghiệm chúng ta về tài chánh, để xem liệu chúng ta có chịu trách nhiệm với những gì Chúa ban cho chúng ta không. Nếu chúng ta tiết kiệm cho tương lai ngay bây giờ là khôn ngoan. Nếu chúng ta không tiết kiệm được gì, thì điều đó thật ngu dạ̣i. Chúa muốn chúng ta dâng hiến một phần mười, và sau đó Chúa muốn chúng ta tiết kiệm cho tương lai.

Chúng ta nghĩ rằng mình không thể sống với 80 phần trăm, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta đang sống vượt quá khả năng của mình. Chúng ta không quản lý tiền bạc tốt. Chúng ta đang chi tiêu nhiều hơn điều chúng ta có. Hãy nhớ rằng, đây là bài kiểm tra. Chúng ta có muốn Chúa thấy chúng ta trung tín trong tiền bạc của mình không?

Nguyên tắc 10-10-80 trái ngược hoàn toàn với những gì văn hoá của chúng ta dạy. Văn hóa nói hãy trả tất cả các hoá đơn của mình trước, nhưng rồi sau đó chúng ta lại không có tiền để tiết kiệm và dâng phần mười. Chúa nói hãy dâng cho Chúa trước tiên, sau đó chúng ta trả phần thứ hai là tiết kiệm, và sau đó trả hoá đơn của chúng ta. Đó là mệnh lệnh để Chúa ban phước.

Nếu chúng ta không tiết kiệm bất cứ điều gì, chúng ta có tâm trí “chỉ sống cho ngày nay”,  Đây là nơi chúng ta nghĩ đến, tôi muốn nhận được ngay bây giờ, vì vậy tôi sẽ chi tiêu ngay bây giờ. Hãy quên đi ngày mai.

Chúa không muốn chúng ta chỉ nghĩ về tương lai, Ngài muốn chúng ta có kế hoạch cho tương lai, do đó chúng ta có đủ sức để làm những việc Chúa muốn chúng ta làm. Thật khôn ngoan để giảm bỏ việc mua sắm hôm nay, để chúng ta có thể sống tốt hơn cho mục đích ngày mai

Và chúng ta có thể làm điều đó! Tiết kiệm là một kỷ luật thiêng liêng, và Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả ân sũng cần thiết, để chúng ta vượt qua những bước khó khăn.

Đừng chỉ sống cho ngày hôm nay. Học cách làm bất cứ điều cần thiết nào, để có thể tiết kiệm một số tiền cho tương lai. Đây là cách làm của Chúa. Khi chúng ta bỏ qua các nguyên tắc của Chúa, chúng ta sẽ căng thẳng về tài chánh.

Khi chúng ta làm theo cách của chúa nó luôn thành công..

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)