• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHÔNG BAO GIỜ GIỐNG CHÚA NẾU KHÔNG BAN CHO - RICK WARREN

“Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người”. (2 Cô-rinh-tô 9:13).

Bệnh tim là một vấn đề nghiêm trọng trong thế giới tây phương. Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật, một trong bốn người Mỹ tử vong là do bệnh tim.

Tuy nhiên, sự thật là, bệnh tim tâm linh có thể là nan đề nhiều hơn. Thuốc giải độc quan trọng nhất cho bệnh tim tâm linh là ban cho. Khi chúng ta ban cho, trái tim chúng ta lớn hơn.

Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời hứa về sự ban cho và sự rộng rải nhiều hơn bất kỳ chủ đè nào khác. Tại sao? Chúng ta không bao giờ giống như Chúa khi chúng ta không hiến tặng. Chúa ban cho. Đó là việc Chúa làm. Ngài rộng lượng. Tất cả những gì chúng ta có là món quà từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục thở nếu Đức Chúa Trời không ban nó cho chúng ta.

Mỗi lần chúng ta chọn để ban cho cách rộng rãi, hơn là tích trữ những gì chúng ta có, chúng ta sẽ có trái tim tốt và khỏe mạnh hơn.

Không phải là sai lầm khi chữ “keo kiệt” (miser) và “khốn khổ” (miserable) đến từ một chữ. Trong cuộc đời chỉ có hai loại người: người nhận và người cho. Người tiếp nhận luôn buồn và bực dọc. Người ban cho vui mừng.

Kinh Thánh trong Châm Ngôn 11:25: “Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội” Theo Kinh Thánh chìa khóa căn bản cho sự thịnh vượng không phải là bộ não, mưu kế của chúng ta, hoặc thậm chí là mối liên hệ của chúng ta. Chìa khóa cuối cùng cho sự thịnh vượng --loại thịnh vượng làm tôn vinh Thiên Chúa – là sự ban cho người khác cách không ích kỷ.

Cuối cùng, việc ban cho là mối quan hệ với Chúa trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

       -  Quá khứ: Chúng ta biết ơn tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống chúng
          ta.
       -  Hiện tại: Chúng ta giữ các ưu tiên của mình đang có. Việc ban cho nhắc cho chúng ta biết
          rằng Chúa là trước hết trong cuộc đời mình.

       -  Tương lai: Sự ban cho nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc tương lai chúng ta.

Sự ban cho rộng lượng là những gì chúng ta nói cho thế giới biết ai là quan trọng nhất đối với chúng ta.

Kinh Thánh ghi: “Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người”. (2 Cô-rinh-tô 9:13).

Hãy ăn uống điều độ và luyện tập thế dục. Làm điều gì cần để có một trái tim khoẻ mạnh.

Nhưng đừng bỏ qua trái tim tâm linh của chúng ta. Kinh Thánh nói tất cả những gì chúng ta làm đều từ tấm lòng của chúng ta. (Châm ngôn 4:23).

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)