• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHIÊM TỐN LÀ SỰ LỰA CHỌN - RICH WARREN

“Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên”. (I Phi 5:6).

Khi bạn thành công, dễ rơi vào sự khó khăn hơn so với việc duy trì sự thành công. Chúng ta có xu hướng tư hào và quên mất Chúa, và sự thành công sụp đỗ khi chúng ta làm điều đó.

Nếu bạn thấy mình trong tình trạng đó, bước đầu tiên để thực hiện là cương quyết chống lại nó. Kinh Thánh nói, “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi”. (Khải Huyền 2:5a).

Nếu bạn đang tự hào, bạn phải ăn năn. Điều đó có nghĩa bạn thay đổi ý định. Bạn đi từ suy nghĩ một đường lối cho cuộc sống, từ cách nầy qua cách khác.
Tại sao phả ăn năn? Khiêm tốn là một sự lựa chọn. Trong kinh thánh không bao giờ bảo cầu nguyện xin Chúa ban cho sự khiêm nhường. Đây là điều mà bạn phải chọn lựa cho chính mình.

Kinh Thánh nói,” Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên”. (I Phi 5:6).

Khiêm tốn là một sự lựa chọn.

Đây là sự khác biệt giữa niềm tự hào và sự khiêm tốn. Tự hào là khi tôi chấp nhận lòng tín nhiệm về những điều mà Chúa và nhiều người khác đã làm qua tôi và cho tôi. Sự khiêm tốn không có nghĩa là suy nghĩ về bản thân mình. Nó có nghĩa là suy nghĩ đến người khác và Chúa nhiều hơn.
Nếu bạn đã trải qua một số thành công và đang bắt đầu tự hào, thì phải ăn năn – hôm nay! Thay đổi quan điểm của mình về chính mình là ai và thành công của mình đến từ đâu.

Kinh Thánh nói: “Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Mathiơ 23:12)

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)