• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHI QUYẾT ĐỊNH, DÙNG THỬ NGHIỆM ĐẦU TƯ - RICK WARREN

“Hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào”. (Ê-phê-sô 5: 15-17).

Nếu chúng ta muốn làm cho cuộc sống tốt nhất, chúng ta cần kiểm soát thời gian của mình. Thời gian là cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không học cách quản lý thời gian, đời sống chúng ta sẽ không thăng tiến xa hơn.

 Vì vậy, khi chúng ta làm một quyết định, hãy sử dụng thử nghiệm đầu tư. Đây có phải là cách sử dụng thời gian tốt nhất của chúng ta?

Mỗi tuần tất cả chúng ta đều có cùng một luợng thời gian: 168 giờ. Thời gian của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc trong cuộc sống. Chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chúng ta không kiếm nhiếu thời gian hơn. 

Chúng ta chỉ được phân phối một số ngày nhất định trên thế giới nầy. Nếu chúng ta đánh mất nó, chúng ta đã phung phí!. Nếu chúng ta đã lãng phí thời gian, chúng ta sẽ lãng phí cuộc sống mình.

Chúng ta không có thời gian cho tất cả mọi thứ. Và tin tốt lành ở đây là: Chúa không kỳ vọng chúng ta làm nhiều thứ. Trên thực tế, chỉ có vài điều cần làm truớc tiên. Những người làm việc  hiệu quả tìm ra những gì chính yếu và những gì không quan trọng. Và họ dành nhiều thời gian hơn để làm những việc cần thiềt và ít thời gian hơn cho những chuyện nhỏ nhặt.

Nghe qua có vẽ dễ dàng, nhưng thật lòng nói ra, nó rất khó. Rất khó trong việc lựa chọn những gì tốt nhất trong những việc khác dễ dàng nhất.

Khi tôi trưởng thành, tôi đã chọn cách không thực hiện nhiều hoạt động. Không phải những hoạt động đó không tốt, nhưng tôi muốn tận dụng thời gian của mình. Tôi muốn chọn việc tốt nhất. Tôi muốn dành cuộc đời mình cho sứ mệnh mà Chúa đem tôi đến đây để thực hiện.

Chúng ta có biết mình hiên hữu nơi đây vì một lý do nào không? Chúng ta đã không đặt trên hành tinh nầy để trôi dạt. Chúa cho chúng ta một sứ mạng..

Nếu chúng ta biết nhiệm vụ đó là gì, hãy bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trong cuộc sống để chúng ta có thể dành cả cuộc đời mình cho trách nhiệm đó.

Chúng ta không chắc nhiệm vụ của mình là gì? Đầu tiên, hãy ngừng làm việc lặt vặt chiếm quá nhiều thời gian trong đời sống chúng ta. Sau đó, hỏi Chúa nhiệm vụ của con là gì. Với những thứ tầm thuờng bị bỏ đi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nghe câu trả lời của Chúa.

Chúng ta có một sự lựa chọn. Đừng giải quyết điều tốt thứ hai. Tìm hiểu những gì tốt nhất của Chúa để chúng ta dành cuộc sống mình cho điều đó.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )