• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHI CHÚA KHÔNG ĐÁP LỜI NGAY, HÃY NHỚ ĐIỀU NẦY - RICK WARREN

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài”. (Thi-Thiên 130:5).

Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng Chúa cũng muốn chúng ta chờ đợi trong hy vọng. Có đức tin. Hãy tin cậy Chúa nghe và trả lời. Khi chúng ta chờ đợi trong niềm trông cậy, chúng ta cho Chúa thấy chúng ta tin cậy vào những lời hứa của Ngài. Chúng ta tin Chúa sẽ giữ lời hứa.

Daniel Boone, người lính biên phòng nổi tiếng, có người hỏi, “Anh có bao giờ bị lạc trong vùng hoang dã chưa? Anh ấy trả lời, “Không, tôi chưa bao giờ lạc. Vào thời điểm đó tôi đã bị lúng túng trong nhiều tuần, nhưng tôi chưa bao giờ bị lạc”.

Ngay bây giờ một số chúng ta có thể cảm thấy lúng túng. Chúng ta lo lắng về hôn nhân: “Tôi đang cầu nguyện cho nó trở nên tốt đẹp hơn, nhưng nó không xảy ra”. Chúng ta hoang mang về nghề nghiệp: “Tôi có nên tiến lên, rút lui hay thay đổi công việc?” Chúng ta đang hoang mang về các mối quan hệ. Chúng ta có thể cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, giống như chúng ta không thể làm gì để thay đổi tình hình.

Đừng nãn lòng! Đừng bỏ cuộc! Nhìn lên. Chuyển sang cầu nguyện. Có nhiều lần trong đời tôi đã cầu nguyện với Chúa mà chưa bao giờ được đáp lời. Tôi có thể nghĩ về một lời cầu nguyện mà tôi đã cầu nguyện hầu như mỗi ngày trong 24 năm, và nó đã không được đáp lại. Tôi không biết tại sao. Chúa không đáp lời cầu nguyện đó, và tôi không hiểu thế nào. Nhưng tôi đã quyết định điều nầy: Dù Chúa có đáp lời cầu nguyện đó hay không, cho đến chết tôi vẫn tin vào những lời hứa của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tốt lành và Ngài biết điều gì tốt nhất, ngay cả khi tôi không hiểu điều đó.

Khi Chúa không đáp trả lởi cầu nguyện của chúng ta, chúng ta cần nhớ một vài lẽ thật rất quan trọng.

Thứ nhất, Chúa nắm quyền kiểm soát, chúng ta thì không. Chúa biết rõ chúng ta cần gì hơn chúng ta. Không có ngọn núi nào quá cao mà Chúa không thể di chuyển nó. Không có vấn đề nào quá lớn mà Chúa không thể giải quyết được. Không có nỗi buồn nào quá sâu mà Chúa không thể xoa dịu được. Chúa nắm quyền kiểm soát và Ngài có một kế hoạch.

Điều thứ hai cần nhớ là, cho dù chúng ta có từng nhận được câu trả lời của mình hay không thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi sự kiên nhẫn của chúng ta - Nếu không có trong đời nầy thì sẽ đời sau.

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài”. (Thi Thiên 130:5).

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)