• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Khi Cám Dỗ Mời Gọi Hãy Khước Từ - Rick Warren

 “Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa, Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn”. (Châm-Ngôn 14:16).

Thông thường, nếu bạn không muốn bị ong chích, hãy tránh xa các con ong! Nếu bạn không muốn bị đốt cháy, đừng đến gần lửa! Nếu bạn không muốn rơi ra khỏi vách núi, không trèo ra nơi mé rìa vách đá!
Mục đích không phải để xem bạn ở gần sự cám dỗ chừng nào, nhưng đúng hơn là bạn tránh xa nó bao nhiêu.

Châm-ngôn 14:16 nói, “Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa, Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn”. Một người dại nghĩ rằng anh ta có thể xử lý sự cám dỗ, nhưng anh ta đang đùa với nó ? Bạn không đi đến quán rượu chỉ để ăn bánh mì nướng! Bạn cần phải nhận định cách chân thật. Bạn cần phải phân tích khi nào và nơi đâu bạn dễ bị cám dỗ và dễ bị tổn thương nhất. Sau đó, bạn cần phải tránh xa những tình huống đó càng nhiều càng tốt.

Kinh Thánh nói rằng cần chạy trốn khỏi sự cám dỗ: “Khi con suy nghĩ về đường lối con, Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa”. Nếu bạn phải tự bỏ chạy, hãy làm đi! Khi vợ Phô-ti-pha cám dỗ Giô-sép, chàng đã bỏ áo khoác và bỏ chạy. Đôi khi có thể bạn phải để lại áo khoác của bạn. Hãy thoát khỏi hoàn cảnh đó. Chạy khỏi nó. Đừng ở lại quanh đó. Khi bạn bị cám dỗ, hãy đứng lên và thay đổi tầng số. Hoặc nghe nhạc. Đi dạo. Đọc Kinh Thánh. Gọi một người bạn trong Chúa, trong nhóm nhỏ của bạn. Làm gì đó để phá bỏ sự quyến rũ đi.

Đây là một số lời khuyên thiết thực: đừng bao giờ cố tranh luận với ma quỷ. Bạn sẽ mất thời gian. Nó có hàng ngàn năm để nghĩ ra cách để chống lại bất cứ điều gì bạn có thể đưa ra. Không hợp thức hóa nó. Đừng biện minh về điều đó. Đừng tranh cải nó. Điều quan trọng để phá vỡ mục tiêu của nó. Đừng nhìn vào các cái bánh và lặp lại. “Tôi không muốn nó! Tôi không muốn nó! bạn đang đùa ư? Quay chỗ khác ! Bạn càng tranh chiến với cảm giác, nó càng gia tăng sự thèm thuồng.

Khi cám dỗ gọi điện thoại đến, đừng cố tranh luận. Chỉ cần gác máy lên, và đi làm việc khác.

Rick Warren  (Nhã Ca phỏng dịch)