• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHI BỊ CHỐNG ĐỐI NÊN TIN CẬY CHÚA HƠN LO LẮNG - RICK WARREN

Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ”, (I Phi-e-rơ 3:14-15).

Cơ-đốc-giáo không dành cho những người yếu đuối, những người nhút nhát, hay những người có tánh e thẹn. Cần có những người đàn ông và phụ nữ can đảm để theo Chúa Giê-su.

Khắp nơi trên thế giới mọi người đang chịu bách hại giống như chúng ta ở Hoa-kỳ lại không bao giờ bị khổ đau. Nhưng điều gì khiến chúng ta phải theo Chúa Giê-su?  Cái giá chúng ta phải trả khi theo Chúa Giê-su là gì? Không giống như người bị bách hái dữ dội, chúng ta sẽ đối phó với sự áp bức thầm lặng mỗi ngày, khi văn hóa của chúng ta càng trở nên trần tục và chống lại Cơ-đốc-giáo.

Bất kể chúng ta từ đâu đến, khi chúng ta đối mặt với sự chống đối vì đức tin mình, tự nhiên  cảm thấy sợ hãi. Vậy làm thế nào để chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi khi có sự chống đối? Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi lo sợ khi bị phản đối? Làm thế nào để chúng ta thoát khõi nỗi sợ khi bị từ chối, khước từ?

Chúng ta cần được lấp đầy bằng tình yêu thương của Chúa. Kinh Thánh nói rằng không có sự sợ hãi trong tình yêu và tình yêu tuyệt dịệu đó sẽ xóa tan mọi nỗi sợ hãi. Khi chúng ta đối mặt với sự chống đối, chúng ta tập trung vào tình yêu của Chúa. Những người an nghĩ trong tình yêu Chúa đảm bảo không lo lắng khi bị từ chối. Họ không sợ khi bị bị khước từ.

Kinh Thánh trong I Phi-e-rơ 3: 14-15: “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ”

Có hai lựa chọn khi chúng ta bị áp lực phải im lặng về đức tin của chúng ta vào Chúa Giê-su: Chúng ta có thể lo lắng, hoặc có thể thờ phượng. Điều đó có nghĩa là chúng ta hoang mang hoặc chúng ta cầu nguyện. Hoặc chúng ta tập trung vào nan đề áp lực và sự bắt bớ, hay tập trung vào Chúa.

Phải hướng sự quan tâm chúng ta ra khỏi áp lực mà mình cảm thấy và chúng ta hướng sự tập trung về Chúa. Đó là sự thờ phượng, là tập trung vào Chúa. Khi chúng ta đối mặt với sự chống đối, hãy tin cậy Chúa thay vì lo lắng.

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)