• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHI BẠN CẦU XIN ĐIỀU GÌ, HÃY TIN CHÚA SẼ TRẢ LỜI - RICK WARREN

“Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (Mác 11:24).
Nếu hôm nay tôi cho bạn chi phiếu một ngàn đô la, bạn có giữ lời cám ơn cho đến khi bạn biết nó sẽ không bị đòi lại? Ai cũng biết bạn sẽ nghĩ, “Đây là một người khá tốt. Tôi chắc anh ta đã có đủ tài chánh trong ngân khoản để chi trả. Tôi sẽ cám ơn anh ấy ngay.” Bạn có cám ơn tôi trước khi bạn nhận được tiền – và sau đó bạn sẽ kiểm tra lại ngân hàng.
Lời hứa của Chúa tốt hơn bất kỳ lời hứa nào của chúng ta. Trước khi chúng ta nhận được những gì Chúa hứa, chúng ta có thể nói, “Cám ơn Chúa, những gì Ngài nói phải xảy ra, sẽ xảy ra.”
Có một ví dụ tuyệt diệu về điều nầy trong “nhóm nổi danh” của Đức Chúa Trời trong Hê-bơ-rơ 11. Hãy nhớ Giô-suê và Gê-ri-cô, nơi bức tường bị sập? Làm thế nào tường sập xuống? Hê-bơ-rơ 11:30 nói, “Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày.”
Dân Y-sơ-ra-ên đang đi vào Đất Hứa, nơi có thành phố kiên cố Giê-ri-cô tọạ lạc. Đức Chúa Trời hứa sẽ cho người Y-sơ-ra-ên vào thành và sau đó đưa cho họ kế hoạch của Ngài; “Chúa muốn họ đị và đi quanh Giê-ri-cô trong bảy ngày. Sau đó, vào ngày thứ bảy, Chúa muốn họ đi quanh thành nầy trong bảy lần, cám ơn Chúa và chiến thắng sẽ đến.” Và khi họ thực hiện điều đó, các bức tường đã sụp đổ. Đức Chúa Trời đã làm những gì Ngài đã hứa!.
Chúng ta thường nghĩ, “Điều gì xảy ra nếu tôi là môt trong những người đi dạo quanh các bức tường trong bảy ngày?” Một số nhìn vào bức tường, ngày càng lo lắng và tự hỏi làm thế nào mà Đức Chúa Trời có thể làm cho các bức tường sụp xuống. Nhưng nhiều người trong số họ đã có đức tin đặt vào đó. Và mỗi ngày họ nhìn vào bức tường và nghĩ về những gì Chúa có thể làm và cám ơn Chúa trước.
Đây là lối sống mà Đức Chúa Trời muốn bạn sống, sự cảm tạ Chúa đi trước trong đời sống. Chúa Giê-xu đã nói về điều đó trong Mác 11:24: “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”
Khi bạn cầu xin Đức Chúa Trời điều gì đó, nếu bạn không tin thì tại sao bạn lại cầu hỏi? Đó là việc làm vô ích. Nhưng nếu bạn cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời cho điều gì đó, Chúa Giê-xu đã nói, hãy tin rằng Ngài sẽ làm điều đó. Cám ơn Chúa trước về những gì chỉ Ngài mới có thể làm. Và sau đó trông đợi Chúa đáp trả lời cẩu nguyện của bạn như thế nào.

 

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)