• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHÁC BIỆT GIỮA BIẾT VÀ HỌC - RICK WARREN

“Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào” (Đa-ni-ên 5:22).

Chúa sẽ không dạy điều gì mới cho đến khi chúng ta thực hành những gì Ngài đạ̃ dạy chúng ta.

Chúa không chỉ làm công việc đơn giản là đáp ứng trí tò mò của chúng ta. Chúa nói với chúng ta điều gì đó và chờ đợi chúng ta thực hiện. Khi chúng ta thực hiện nó, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo.

Chúng ta thấy, Chúa muốn chúng ta áp dụng lẽ thật mà chúng ta đã học được  - và chúng ta không học được điều gì cho đến khi chúng ta hoàn thành nó.

Nói với những người tin Kinh Thánh chưa đủ. Chúng ta phải làm những gì Kinh Thánh dạy. Nếu chúng ta không làm theo những gì Kinh Thánh dạy, thì chúng ta không thật sự tin vào điều đó.

Đó là những gì chúng ta thấy trong câu chuyện Bê-xát-xa trong sách Đa-ni-ên. Vua đã mất tất cả vì ông không thực hành những gì ông đã học.

Vua kiêu hãnh từ chối học những bài học Chúa đã dạy cho ông nội của vua. Triều đại của vua sụp đổ vì điều đó.

Kinh Thánh ghi lại việc Đa-ni-ên nói với vua rằng: “Hỡi vua Bên-xát-sa, ngươi là người kế vị của vua ấy, ngươi đã biết hết các việc nầy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào”. (Đa-ni-ên 5:22).

Bên-xát-xa chứng kiến vua Nê-bu-cát-nết-xa mất trí theo đúng nghĩa đen trong khoảng bảy năm vì lòng kiêu hãnh. Vua đã nhìn thấy tất cả những sai lầm của ông nội làm. Vua nhìn thấy ông nội ông đã sửa lại lỗi lầm đó. Vua nhìn thấy điều tốt và xấu trong cuộc sống của vua Nê-bu-cát-nết-xa, nhưng ông đã phớt lờ những bài học kinh nghiệm đó.

Vì thế, Chúa đã lấy đi vương quốc của ông.

Bên-xát-xa biết nhưng ông không học. Chúng ta cần nhận thức sự khác biệt giữa biết và học. Chúng ta có thể biết rất nhiều điều, nhưng nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không học được gì.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành những người làm theo Lời Ngài. Điều đó có nghĩa là Chúa giúp chúng ta tiến bước trong đức tin, áp dụng những điều Chúa dạy chúng ta làm.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)