• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HY VỌNG TRONG CHÚA - RICK WARREN

Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng". (I Timôthê 6:17).

Trong tất cả các tạo vật chỉ có con người là lo lắng.. Cây cối không lo lắng. Động vật không lo lắng. Chỉ có con người là hành động như thể chúng ta không có Cha trên trời. Khi lo lắng về tài chánh của mình, bạn thường nói, “Tôi nghĩ Đức Chúa Trời là kẻ nói dối. Thực sự tôi không nghĩ rằng Chúa sẽ đáp ứng các nhu cầu của tôi”. Nhưng Chúa sẽ ban cho, nếu bạn đáp ứng các điều kiện.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đến bên cha và nói, “Cha, con cần một ít tiền”. Khi tôi lớn lên, không bao giờ tôi thắc mắc, “ Cha sẽ lấy tiền ấy ở đâu?” một quy tắc bất thành văn về tiền bạc: Cha và mẹ làm ra tiền, và con cái chi tiêu. Trẻ em không bao giờ hỏi, “Cha mẹ lấy tiền nầy ở đâu?” Tôi không bao giờ lo lắng về điều đó.
Lo lắng thật sự là một hình thức vô thần. Mỗi khi bạn lo lắng, bạn nói, “Tôi không tin có Đức Chúa Trời là Đấng chăm sóc tôi”. Nếu là một Cơ-Đốc nhân khi bạn lo lắng, bạn sẽ hành động như một đứa trẻ mồ côi. Bạn đang hành động như bạn không có một Cha trên trời đã từng hứa nhiều lần trong Kinh Thánh,“Ta sẽ đáp ứng các nhu cầu của con nếu con vâng lời ta và làm những gì ta khuyên bảo”. Lòng tin cậy buộc bạn sống bởi đức tin.

Lo lắng là một ánh sáng cảnh báo. Mỗi lần chúng ta lo lắng về tài chánh, đó là một lời cảnh báo rằng chúng ta nghi ngờ tình yêu thương và sự chăm sóc của Chúa cho chúng ta. Chúng ta luôn gặp rắc rối khi chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa.  Ma-thi-ơ 6:33 ghi:” Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”.

Bất cứ bạn yêu điều gì khác hơn Chúa, điều đó sẽ là nguồn gốc gây ra lo lắng.  Điều nào dành vị trí đầu tiên trong cuộc đời bạn, và đó không phải là gia đình bạn. Bất cứ điều gì bạn đặt trước tiên trong cuộc đời, bên cạnh Chúa nó sẽ tạo ra sự lo lắng, bởi vì điều đó luôn có thể bị mất.

Tài khoản ngân hàng của bạn không phải là an toàn, cho dù nó lớn đến đâu. Kinh Thánh trong I Ti-mô-thê  6:17: “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng”.

Đặt hy vọng của bạn vào Chúa, vì Chúa sẽ chịu trách nhiệm về các nhu cầu của bạn nếu bạn tin cậy nơi Ngài.

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)