• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HÃY THA THỨ NGƯỜI KHÁC VÌ BẠN CŨNG CẦN THA THỨ - RICK WARREN

Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. (Ma-thi-ơ 6: 14-15).

Tha thứ là con đường hai chiều. Chúng ta không thể mong đợi người khác tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không muốn tha thứ cho họ. Chúa Giê-xu phán điều nầy như sau: “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi”. (Ma-thi-ơ 6:14-15). Đó là một lẽ thật cơ bản của Kinh Thánh. Chúng ta gặt hái những gì mình gieo ra. Một lần kia, một người đàn ông đến gặp John Wesley nói,“ Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho người đó.” Wesley nói, “Thế thì tôi hy vọng anh không bao giờ phạm tội. Khi anh không tha thứ, anh đang đốt cây cầu mà anh cần phải bước qua đó.” Khi chúng ta không tha thứ cho người khác, chúng ta đang đặt mình vào đó để không tha thứ cho chính bản thân mình. Bởi vì Chúa nói trong tương lai chúng ta cần sự tha thứ. Khi tôi nghe một một người nói rằng họ không thể tha thứ cho ai đó, tôi nhận ra người đó không hiểu biết về sự tha thứ. Nếu chúng ta hiểu sự tha thứ, chúng ta có thể sẽ thực hiện sự tha thứ nhiều hơn. Nhiều câu chuyện nêu ra cách cho chúng ta sẵn sàng để tha thứ. Ví dụ, đây là ba trong số những hiểu lầm lớn nhất về sự tha thứ. Sư tha thứ không phải:

1. Giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của hành động tội phạm. Tha thứ là một việc lớn. Để tha thứ cho một ai đó không có nghĩa là chúng ta không làm tổn thuơng mình.

2.  Sự tin tưởng được phục hồi ngay lập tức. Sự tin tưởng phải được xây dựng lại trong một thời gian. Nếu một người làm tổn thương chúng ta nhiều lần, Kinh Thánh nói chúng ta cẩn phải tha thứ cho họ, nhưng chúng ta không bắt buộc phải tin tưởng họ ngay lập tức.

3. Tiếp tục mối quan hệ mà không có bất kỳ sự thay đổi nào. Sự tha thứ không giống như sự tái hợp của một mối quan hệ. Tha thứ là những gì bạn làm khi bạn bị xúc phạm. Nếu mối quan hệ sẽ được phục hồi, Nếu mối quan hệ sẽ được phục hồi, người phạm tội phải làm ba điều: ăn năn, cung cấp bồi thường nếu có thể, và xây dựng lại niềm tin trong một thời gian.

Đã đến lúc cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Vì sau nẩy, bạn sẽ cần sự tha thứ của người khác cho mình. Đừng giữ lại những gì mà chẳng bao lâu bạn sẽ phụ thuộc vào nó.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dich )