• Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, ..và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Ti-mô-thê 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HÃY ĐỂ CHÚA LÀ NGƯỜi BẢO VỆ BẠN - RICK WARREN

“Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.  Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.  Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.” (Thi Thi ên 62: 5-7).

Trong cuộc sống chúng ta luôn có những người hiểu lầm và những người không thích chúng ta. Sẽ có những người luôn chỉ trích, phán xét, tấn công và lan truyền những đồn đãi về chúng ta.

Khi bị hiểu lầm chúng ta có xu hướng dấn thân và tự vệ. Khi bị tấn công, phản ứng đầu tiên thường là tấn công lại, giống như những người khác. Khi bị người ta chỉ trích, chúng ta muốn chỉ trích lại. Khi bị người ta xúc phạm, chúng ta muốn xúc phạm lại.

Đừng làm điều đó ! Hãy để cho Chúa là người bảo vệ chúng ta. Mỗi khi chúng ta bị tấn công, bị chỉ trích, bị từ chối hoặc hiểu lầm, chúng ta có hai lựa chọn. Chúng ta có thể tự vệ hoặc để Chúa bảo vệ chúng ta. Điều đó là gì? Chúng ta nghĩ ai có thể làm công việc tốt hơn để bảo vệ chúng ta? Chính Chúa.

Hãy chú ý điều nầy: Chúng ta sẽ giống Chúa Giê-su nhất, là khi chúng ta không nói gì lúc đối mặt trước sự tấn công, dối trá và chỉ trích bất công. Chúng ta giống Chúa Giê-su nhất khi chúng ta giữ im lặng và giao nó trong tay Đức Chúa Trời.

 Khi Chúa Giê-su bị xúc phạm, Ngài không trả lời với sự công kích. Khi tổn thương Chúa không đe dọa, nhưng đặt hy vọng trong Cha Ngài, Quan án công bình. ( I Phierơ 2:23).

Ngay cả Chúa Giê-su cũng không chống trả với sự kết án bất công và bắt bớ Ngài. Chúa tin cậy vào Đức Chúa Trời bảo vệ Ngài trong lúc rất quan trọng nhất, để có công lý cuối cùng.

Trong Kinh Thánh, vua Đa-vít đã từng bị tấn công và chỉ trích suốt đời . Trên thực tế, phần lớn cuộc đời Đa-vít bị người ta muốn giết ông vì họ có lòng ghen tị.

Thi Thiên 62: 5-7, Đa-vít đã nói. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.

Rất nhiều người cũng ghen tị với thành công của chúng ta, và họ muồn tấn công chúng ta với nhiều lý do khác nhau. Nhưng hãy giống như Đa-vít, chúng ta cần để cho Chúa là người bảo vệ chúng ta, Cứu Chúa của chúng ta, người che chở, người chiến thắng, và là nơi trú ẩn của chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)