• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HÃY ĐỂ CHÚA BIẾN NHỮNG THẤT BẠI NÊN THÀNH CÔNG - RICK WARREN

“Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra”. (Lu-ca 5:6).

Nếu chúng ta đã từng cảm thấy nản lòng trong công việc của mình, thì chúng ta ở trong nhóm người tốt. Có thể chúng ta đã mệt mỏi vì làm việc quá sức. Có lẽ chúng ta đã đặt trái tim và tấm lòng mình vào một dự án, và đơn giản nó bị thất bại.

Chúng ta phải đối mặt với nhiều thất bại trong công việc. Nhưng có điều gì  thực sự quan trọng xảy ra tiếp theo.

Chỉ cần hỏi Simôn Phi-e-rơ và Anh-rê.

Trong Lu-ca đoạn 5 kể cho chúng ta cả hai anh em đánh cá suốt đêm. Họ là ngư dân chuyên nghiệp, nếu họ không bắt được cá, họ không kiếm ra tiền.

Nhưng trong Lu-ca đoạn 5, họ không đánh được gì cả. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, nó như cái hồ khô nước,. Hai anh em mệt mỏi và nản lòng.

Nhưng sau đó, Chúa Giê-su đến và làm điều không thể suy tưởng.

Sau khi mượn thuyền của họ để dạy dỗ, Chúa Giê-su nói với Si-môn Phi-e-rơ: Hãy chèo thuyền ra nước sâu và thả lưới xuống để bắt cá (Lu-ca 5:4).

Phản ứng của Si-môn Phi-e-rơ trong thời điểm mà sự thất vọng xảy ra, chúng tôi đã làm việc suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy chúng tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới (La-ca 5:5).

Tất cả chúng ta có khi chạm đến hoàn cảnh nầy. Chúng ta đã làm việc hết sức nhưng không kết quả gì cả. Chúng ta đã làm mọi thứ đều đúng và thậm chí có thể tin rằng Chúa đã hướng dẫn chúng ta làm những gì mà chúng ta đã thực hiện, nhưng chúng ta không có đạt được điều mình muốn.

Sau đó, Chúa Giê-su làm một phép lạ. Chúa không chỉ đáp ứng nhu cầu của họ. Ngài làm bùng phát các nhu cầu đó trong một tiến trình

Kinh Thánh nói, Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. (Lu-ca 5:6).

Họ không chỉ bắt đủ cá cho mình mà Chúa còn cho họ dư thừa để chia sẻ cho người khác.

Sau khi Simôn Phi-e-rơ và Anh-rê làm những gì Chúa Giê-su bảo họ làm, họ bắt được nhiều cá hơn trong 10 phút so với 10 giờ trước đó. Chúa biến một thất bại thành một sự thành công .

Sự thành công của chúng ta có thể chỉ là khúc quanh một góc xó..

Cho dù chúng ta không có việc làm trong nhiều tháng hay nhiều năm, hoặc chúng ta đã thất bại nặng nề trong năm lần liên tiếp. Không hề gì.

Chúa có thể bật vòi nước nhanh hơn là khi nó đóng lại.

Và sau đó chúng ta có thể cần một chiếc thuyền lớn hơn.

 

Rick Warren (Nhã Ca lươc dịch)