• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HAI CÂU HỎI ĐẶT RA CHO MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA - RICK WARREN

 “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô -rinh -tô 10:31.)

Lập mục tiêu là điều rất quan trọng. Nhưng không phải mọi mục tiêu chúng ta đặt ra đều là mục tiêu tốt mà Chúa sẽ ban phước.

Thế thì làm thế nào để chúng ta biết loại mục tiêu nào Chúa sẽ ban phước? Chúng ta sẽ tự hỏi những câu hỏi sau:

1. Mục tiêu của chúng ta có tôn vinh Chúa không?

Những loại mục tiêu nào mang lại sự vinh hiển cho Chúa? Bất kỳ mục tiêu nào khiến bạn tin tưởng Chúa nhiều hơn, phụ thuộc vào Ngài nhiều hơn, yêu Chúa nhiều hơn, yêu người khác nhiều hơn, phục vụ Chúa, phục vụ người khác và không ích kỷ.

Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 10:31: “ Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”. Tất cả mọi thứ đểu có thể thực hiện để tôn vinh Chúa. Chúng ta có thể tôn vinh Chúa bằng cách nhặt  rác. Chúng ta có thể tôn vinh Chúa bằng cách rửa chén bát. Chúng ta có thể tôn vinh Chúa bằng cách thực hiện những công việc tầm thưòng. Làm cách nào? Bằng cách làm điều đó với động lực đứng đắn: lòng biết ơn. Nếu chúng ta muốn cuộc sống mình đem lại vinh hiển cho Chúa hãy đặt ra những mục tiêu giúp chúng ta trở thành người tốt nhất có thể làm sáng danh Chúa.

2. Mục tiêu của chúng ta có thúc đẩy bởi tình yêu không?

Chúa sẽ không ban phuớc cho một mục tiêu được thúc đẩy bởi sự tham lam, đố kị, tôi lỗi, sợ hãi hoặc tự cao. Nhưng Chúa sẽ khen ngợi mục tiêu nào được thúc đẩy bởi lòng mong muốn thể hiện tình yêu đối với Ngài và với người khác, bởi vì cuộc sống là tất cả học hỏi về tình yêu.

Tại sao điều quan trọng là phải có mục tiêu dựa trên tình yêu? Bởi vì nếu chúng ta đặt ra mục tiêu mà không có tình yêu thương chúng ta sẽ coi mọi người chỉ là dự án. Chúng ta sẽ chạy khắp nơi để đạt cho được mục tiêu của mình. Chúng ta sẽ chạy đến người phối ngẫu của mình, các thành viên trong gia đình, bạn bè của chúng ta và những người khác để đạt được nấc thang thành công. Chúa phán, chúng ta đã làm sai tất cả. Nó không phải về thành tích. Nhưng là mối quan hệ. Đó là học hỏi về cách yêu thương.

Làm mọi việc vì tình yêu thương. (I Cô-rinh-tô 16:14). Mục tiêu số một trong cuộc sống chúng ta là học hỏi cách yêu thương gia đình, hàng xóm và ngay cả những người khó yêu. Điều đó làm cho chúng ta giống Chúa hơn, vì Chúa là tình yêu thương.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)