• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

GIỮ CÁC PHƯỚC LÀNH VỚI BÀN TAY RỘNG MỞ - RICH WARREN

”sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được”. (I Timôthe 6: 6-7).


Chúa quan tâm đến bản chất của chúng ta hơn là sự sung túc của chúng ta. Chúa sẽ không cung cấp cho chúng ta mọi thứ nếu chúng ta đã học thuộc trước nguyên tắc thoả lòng.

Sự mãn nguyện không phải là thiếu tham vọng. Nó không thiếu mục tiêu. Thỏa lòng có nghĩa là hạnh phúc chúng ta không phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Làm thế nào để chúng ta loại bỏ sự bất mãn? Chúng ta hãy loại trừ nguyên nhân: so sánh. Chúng ta so sánh mọi thứ ở xã hội nầy, bãi cỏ, xe hơi, chồng và vợ, quần áo, cách giáo dục cho con cái (thậm chí chúng ta còn dán chữ ”đứa trẻ của tôi là học sinh giỏi trong tháng” trên cái cản của chiếc xe)

Bất cứ khi nào chúng ta so sánh, chúng ta sẽ trở nên bất mãn. Chúng ta hãy học cách đừng so sánh chính mình với người khác.

Phao-lô trong Phi-líp 4:12: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được”. Hài lòng không đến một cách tự nhiên, đó là điều chúng ta phải học. Nếu chúng ta làm điều nầy, Chúa hứa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tài chánh cho chúng ta.

Kinh thánh ghi, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.

Một trong những bí quyết lớn nhất trong việc học để được thỏa lòng, là nhận ra chúng ta không thực sự sở hữu bất cứ một thứ gì. Nó là tất cả các khoản vay để chúng ta dùng hằng chục năm ! Chúng ta không mang một điều gì vào thế giới nầy và cũng sẽ không mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây. Chúng ta chỉ sử dụng nó trong khi còn ở trên mặt đất nầy.

Kinh thánh gọi đó là sự quản lý. Chúng ta là người quản gia hoặc người quản lý những gì Chúa cho phép chúng ta có trong khi ở đây, nhưng nó không thực sự là của chúng ta. Khi hiểu rằng chúng ta chỉ là người quản lý các phước lành mà Chúa ban cho trong cuộc sống và chúng ta giữ nó với một bàn tay rộng mở, chúng ta không lo lắng khi mất chúng.

Như thế, nếu chúng ta mất mát thì thế nào? Chúa có thể tắt một vòi và bật vòi khác một cách dễ dàng. Học cách hài lòng vì những mọi vật không còn lâu dài. Chúa quan tâm đến nhân cách chúng ta hơn là những tiện nghi sung túc của chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)