• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐƯỢC THA THỨ NÊN THA THỨ - RICK WARREN

Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy”. (Cô-lô-se 3:13).

Chúng ta tha thứ vì chúng ta đã được tha thứ.

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. (Rô-ma 5:8).

Đôi khi, ích kỷ lại dễ dàng hơn thay vì hòa nhã. Chúng ta thấy một nhân viên thu ngân chậm chạp trong hàng tạp hóa, làm gián đoạn năm phút cho một ngày của chúng ta là quan trong hơn một người có thể đang vật lộn để giữ công việc của mình, một người nào đó vừa nhận được tin xấu nhất trong cuộc đời của mình vài phút trước đó.

Chúng ta nhìn thấy một người nào đó trong gia đình mình đang gặp khó khăn, hơn là nhìn thấy sự thất  vọng của cô ấy trước một tình trạng tuyệt vọng. Chúng ta thấy một người đã chen hàng trên xa lộ là một người xấu xa, thay vì họ là một người cần tình yêu của Chúa.

Tất cả chúng ta đều cần tình yêu của Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Giêu-su Christ đến thế gian nầy. Và bày tỏ cho mọi người nhìn thấy ân điển, hầu ghi nhớ những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Cách cuối cùng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thấy ân điển bằng sự tha thứ. Và sau cùng Chúa muốn chúng ta thể hiện ân huệ với người khác bằng sự tha thứ cho họ.

Nhiều người thường hỏi tôi, “làm thế nào tôi có thể tìm thấy được sức mạnh để tha thứ? Không có nó trong tôi”.

Sự thật tôi cũng không có nó! Nơi duy nhất tôi tìm thấy sức mạnh để tha thứ là nhớ lại Chúa đã tha thứ cho tôi nhiều như thế nào. Qua lời nhắc nhở đó, Chúa cho tôi sức mạnh và ân điển để tha thứ cho người khác.

Câu chuyện về một phụ nữ tên Clara Barton, người đã thành lập Hội Hồng Thập Tự tại Mỹ. Có một người bạn đã nhắc nhở cô về một điều độc ác đăc biệt mà ai đó đã làm cho cô nhiếu năm về trước. Người bạn hỏi:”Bạn không nhớ sao? Câu trả lời nổi danh của bà đó là:”Không, tôi nhớ rõ là đã quên nó rồi”.

Tha thứ không có nghĩa là người ta làm sai mà chúng ta làm đúng. Và nó không có nghĩa những gì người đó thực hiện là OK.. Chúng ta có thể tha thứ, và người đó có thể đối mặt với hậu quả cho những gì đã xảy ra.

Duờng như khó để tha thứ cho ai đó, hãy nhớ một điều: Chúa Giê-su đã tha thứ cho chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)