• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỪNG TỪ BỎ VIỆC LÀM ĐÚNG - RICK WARREN

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt”. (Ga-la-ti 6;9).

Nếu sự việc không xảy ra ngay bây giờ hoặc chúng ta suy nghĩ nó nên làm như thế nầy, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ công việc. Chúng ta cần phải siêng năng và có sức để chịu đựng.

Kinh Thánh ghi: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt”. (Ga-la-ti 6:9).

Có điều gì chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc ? Có lẽ đó là hôn nhân của chúng ta, nó như vừa chết và không đi đến đâu. Có lẽ đó là sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta đã cố gắng và cố gắng sức để tạo ra sự khác biệt, và nó không có gì xảy ra. Có thể chúng ta cảm thấy muốn từ bỏ một giấc mơ hoặc một mục tiêu hay thậm chí là chính mình.

Ở đây, một điều quan trọng cần biềt. Một ngàn năm trước khi bạn sinh ra. Chúa biết hôm nay bạn sẽ sẽ đọc điều nầy, vì vậy Chúa có thể để tôi nói điều nầy đến với bạn như một người bạn. Đừng bỏ cuộc.

Ngay bây giờ đường hầm hình như rất tối, nhưng luôn luôn có một ánh sáng ở cuối đường hầm. Có thể nó chỉ ở một góc xung quanh đó! Bạn được Chúa biết đến, được Chúa yêu thương và bạn có một mục đích mà Chúa sẽ thiết kế cho bạn một cách độc đáo.

Đừng nghĩ những gì bạn đang làm là không quan trọng. Đừng từ bỏ việc làm đúng. Đừng nghĩ rằng bất cứ ai đó sẽ tốt hơn nếu không có bạn. Đó là những lời nói dối từ chính miệng của ác quỷ. Hãy nhớ những gì Chúa đã nói với bạn. Hãy nhớ rằng Chúa muốn ban phước cho bạn.

Đừng bỏ cuộc. Hãy nhìn lên Chúa. Tìm một gia đình trong Chúa, một Hội Thánh và một nhóm nhỏ để giúp bạn vượt qua thời gian khó khăn. Suy gẫm Lời của Chúa để được khích lệ.

Hơn hết, đừng từ bỏ Chúa. Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ bạn.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)