• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỪNG SỢ - CHÚA LÀ CỦA BẠN ! - RICK WARREN

“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?”. (Rô-ma 8:31).
Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra 645 điều giống như nỗi sơ hãi nổi tiếng khác nhau mà mọi người có thể có. Sợ hãi là một vấn đề phổ quát – và nó sẽ lấy đi niềm vui của chúng ta.

Nhưng đây là tin tốt lành: Bạn không còn phải sợ hãi. Bạn có Chúa ở bên cạnh bạn!.

“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31).
Khi Chúa ở bên cạnh bạn, bạn không cần bất cứ điều gì khác. Chúa cộng với bạn, một người thành đa số.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì? Nó là sự xấu hổ? Mất lý trí? Thất bại? Sự từ chối? Thất vọng đối với người khác? Không thích hợp?.

Satan sử dụng tất cả những nỗi sợ hãi để cướp đi niềm vui của bạn. Chúa biết điều gì sẽ làm cho bạn vui mừng, vì vậy Chúa đã tạo ra nổi sơ hãi để đối kháng nó.

Thí dụ như, Satan biết điều gì đúng sẽ luôn đem niềm vui đến cho bạn. Vì vậy, nó làm cho bạn sợ những gì mà người khác sẽ nghĩ rằng nếu bạn làm đúng. Nó làm cho bạn lo lắng nhiều hơn về tiếng tăm của bạn hơn là làm đẹp lòng Chúa,

Satan cũng biết rằng một trong những nguồn vui nhất trong cuộc đời là khi bạn chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu cho người không tin. Vì thế, nó làm cho bạn lo lắng để nói với mọi người về Chúa Giê-xu.
Bạn không cần sự chấp nhận của người khác để tìm thấy niềm vui.

Bạn cần phải sống cho một khán giả là Chúa. Đó là con đường của Chúa Giê-xu để hoàn thành và vui mừng. Chúa nói:“Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn”. (Giăng15:11).

Bạn có thể có niềm vui trong cuộc sống. Biết rằng Chúa đãdành cho bạn. Đừng sợ!.

 

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)