• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỪNG LO LẮNG. HÃY TIN CẬY CHÚA! - RICK WARREN

 “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:19).

Một ngày nào đó chúng ta có thể là vị anh hùng, và ngày hôm sau chúng ta trở thành con số không, thành một triệu phú một ngày và rồi ngày tiếp theo bị phá sản. Cho dù chúng ta có kiếm được bao nhiêu, cho dù chúng ta có tiết kiệm được bao nhiêu chăng nữa, thì tài chánh của chúng ta đều không vững bền.

Thế nên chúng ta lo lắng. Nhưng Kinh Thánh nói gì về lo lắng tiền bạc?

Nó không hợp lý (Ma-thi-ơ 6:25). Trong cuộc sống chúng ta có những nỗi sợ hãi, nhưng có những điều tốt hơn là tài chánh bị thiếu hụt. Ngay cả chúng ta bị phá sản, nó có thể tệ hại hơn. Sự sống là quan trọng hơn sự tích trử nhiều vật chất. Hãy quan tâm đến những gì thật sự quan trọng hơn.

Nó không tự nhiên (Ma-thi-ơ 6:26). Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng động vật và thực vật không lo lắng. Loài chim trời không nói, “Ta nên xây một tổ lớn hơn để nghỉ hưu.“ Chỉ có con người không tin cậy Đức Chúa Trời chu cấp cho họ mới lo lắng. Hãy tin cậy vào sự sáng tao của Chúa cho mọi nhu cầu chúng ta.

Không cần thiết (Ma-thi-ơ 6:30). Nỗi lo lắng về tài chánh đến từ một sự hiểu lầm Đức Chúa Trời và những gì mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Ngài chịu trách nhiệm cho nhu cầu của chúng ta. Chúa nói,” Ta là cha các con ở trên trời, con là con của Ta. Ta sẽ chăm sóc mọi nhu cầu cho con”. Chúng ta luôn gặp khó khăn khi nghi ngờ tình yêu của Chúa.

Lo lắng đang thách thức Chúa. Nó giả định về trách nhiệm của một điều gì đó mà Chúa đã nói Ngài sẽ chăm sóc. Phao-lô nhắc nhở chúng ta trong Phi-lìp 4:19, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Đức Chúa Trời biết điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta – và trong ví tiền của chúng ta. Chúa biết tất cả nhu cầu của chúng ta  ngay cả trước khi chúng ta chưa cầu hỏi Ngài. Chúa muốn giúp đỡ chúng ta.

 

Rick Warren ( Nhã Ca lược dịch )