• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỪNG ĐỂ THÀNH CÔNG HỦY HOẠI BẠN - RICK WARREN

“Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự được khen ngợi thử loài người”. (Châm-ngôn 27:21).

Đức Chúa Trời thử nghiệm chúng ta với sự thành công .
Điều nầy nghe có vẻ kỳ lạ? Bạn có thể dễ dàng tin rằng Chúa thử nghiệm bạn với sự căng thẳng hoặc nổi đau khổ. Hơn là nghĩ Đức Chúa Trời thử nghiệm chúng ta với sự thành công .

Bạn đã từng thấy sự thành công tàn phá con người. Ngôi sao nhạc rock trẻ tuổi nhận được mọi thứ mà cô ấy mong muốn và sau đó thì bị phá sản và thiêu cháy . Một lực sĩ ký một hợp đồng lớn và sau đó dành tương lai cho tiệc tùng vui chơi. Một doanh nghiệp được phát triển lớn hơn điều người ta mong đợi nhưng chủ doanh nghiêp liều lĩnh thất bại với những kế hoạch bành trướng .

Chúng tôi đã đọc nhiều câu chuyện như thế. Là một Mục-sư trong hơn 40 năm, tôi có thể cho bạn biết rằng có nhiều người bị tàn phá bởi sự thành công hơn là đau khổ. Đau khổ hình như có khuynh hướng đẩy con người đến với Chúa. Nhưng khi người thành công, họ thường quên Đức Chúa Trời.

Mỗi người có thể xử lý tốt với sự đau khổ, nhưng rất ít người có thể hành xử đúng cho sự thành công nổi tiếng. Lời khen ngợi đưa họ đến chót đỉnh, và nó sẽ hũy diệt họ.

Kinh Thánh nói với chúng ta trong Châm Ngôn 27:21, “Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử loài người”.

Trong thực tế, mỗi lời khen ngợi là một bài thử nghiệm. Khen ngợi và chỉ trích phê bình giống như nhai kẹo cao su. Bạn có thể nhai chúng một chút, nhưng đừng nuốt chúng. Cả hai có thể làm khổ bạn

Thật dễ dàng để quên Đức Chúa Trời khi sự thành công đến theo cách của bạn. Nhưng nếu bạn nhớ rằng thành công của bạn đến từ Đức Chúa Trời, bạn sẽ vượt qua được bài thử nghiệm mỗi lần có sự thành công.

 Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)