• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỪNG BAO GIỜ XẤU HỔ VÌ ĐỨNG TRÊN CHÂN LÝ - RICK WARREN

“Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.” (I Phi 4:16).

Chúng ta không bao giờ xấu hổ vì đứng trên sự thật và làm những cho điều đúng. Kinh Thánh trong I Phierơ 4:16, “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.”

Hãy để tôi đặt một câu hỏi: Liệu bạn sẽ bị giết chết vì một sự xúc phạm không ? Không. Liệu một sự làm nhục sẽ giết bạn không? Không. Có một ai đó đặt tên hay dán nhãn xấu bạn vì bạn đứng với Chúa Giê-xu, có làm tổn thương bạn không? Không, có phải một số người gây rối trên internet đang cố khiêu khích và đưa bạn vào cuộc tranh luận có ý đánh hạ bạn xuống? Không, các điều đó không giết chết bạn.

Cần phải hiểu điều gì sẽ giải phóng cuôc sống chúng ta: Chúng ta không cần sự chấp nhận của người khác để có hạnh phúc.

Có thể chúng ta đã cố gắng để được người nào đó chấp nhận trong nhiều năm. Tôi không thích nói với bạn điều nầy, nhưng nếu bạn không có bây giờ, bạn cũng sẽ không nhận được trong tương lai. Tin mừng là bạn không cần sự chấp nhận! Bạn không cần sự chấp nhận của bất cứ người nào khác để hạnh phúc.

Trong cuộc sống bất kể chúng ta làm gì, ai đó không thích nó. Chúng ta không thể tránh sự bất đồng. Vì vậy, nếu chúng ta bị nhiều người bất đồng theo một cách nào đó, có thể chúng ta bị bất đồng vì việc làm đúng chứ không phải việc làm sai.

Điều nầy rất quan trọng khi chúng ta phải đối mặt với sự chống đối. Nếu ý kiến của người khác quan trọng hơn ý kiến của Chúa, thì chúng ta sẽ sụp đổ khi bị người ta tấn công vì đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào Chúa và những điều gì chúng ta biết là đúng, thì chúng ta có thể đứng vững vàng.

“Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.” (I Phierơ 5:9

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dich )