• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

DÙNG ẢNH HƯỞNG ĐỂ THỬ NGHIỆM QUYẾT ĐỊNH - RICK WARREN

Mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. 13 Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Chúa cũng mong bạn nghĩ đến những người xung quanh bạn. (Rô-ma 14: 12-13).

Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều ảnh hưởng đến người khác. Một số quyết định tốt cho chúng ta và cũng tốt cho người khác. Nhưng đôi khi, nó lôi cuốn đưa ra quyết định có thể tốt cho chúng ta nhưng sẽ gây hại đến người chung quanh mình. Đó là lý do tại sao nó lại hữu ích khi sử dụng bài kiểm tra ảnh hưởng khi chúng ta đưa ra quyết định. Chúng ta chỉ cần hỏi. Điều nầy sẽ gây hại cho người khác không?
Bài kiểm tra ảnh hưởng trái ngược với những gì văn hóa của chúng ta khuyến khích. Văn hóa chúng ta dạy chúng ta chỉ nghĩ về chính mình: Chúng ta cần gì? Chúng ta muốn gì?

Rô-ma 14:12-13 nói: mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. 13 Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã.
Dù chúng ta có thích hay không, chúng ta vẫn bị người khác quan sát. Tất cả chúng ta cùng ở trong chiếc thuyền, được gọi là nhân loại. Nếu tôi duyết định khoan một lỗ ở đáy thuyền, mọi người trên tàu sẽ bị ảnh hưởng. Kinh thánh ghi một ngày nào đó chúng ta sẽ được đánh giá về quyết định của mình đã ảnh hưởng đến người khác. Chúa thực hiện điều nầy cách nghiêm túc.

Một hình ảnh sống động về điều nầy là bậc cha me và những người khác có con trong cuộc sống của họ.. Chúng ta có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ tiếp theo khi con cái chúng ta theo dõi các quyết định chúng ta đưa ra. Chúng xem cách chúng ta đối xử với những người khiếm nhã với sự tôn trọng hay trả lại sự thô lỗ. Chúng biết nếu chúng ta nói dối với chủ về việc chúng ta bị bệnh chỉ để chúng ta có thể nghĩ một ngày. Chúng học hỏi những gì phù hợp với những gì chúng ta xem trên truyền hình và những gì chúng ta cho chúng xem.

Có thể đời sống chúng ta không có những đứa trẻ, nhưng hầu như mọi người đều là hàng xóm của ai đó. Hãy tự hỏi: Tôi có phải là hàng xóm tốt đối với những người sống gần mình nhất không?. Những người ngẫu nhiên mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày, đang quan sát chúng ta, cũng vậy, người thanh niên mới làm việc kiểm soát tại cửa hàng bán lẻ, hoặc chủ nhà hàng, người có một ngày bận rộn và đưa chúng ta ra ngoài.
Là một Cơ-đốc nhân chúng ta chỉ có thể đáp ứng điều nầy theo cách chúng ta muốn. Nếu chúng  ta làm như thế, những người ngoài Cơ-đốc giáo quanh chúng ta có thể nhìn và nói nếu đó là tín hữu Cơ-đốc hãy quên họ đi !.
Theo như tôi biết, tôi đã cố gắng sống theo cách mà mọi người sẽ phải phê phán. Đó là mục tiêu của tôi, và tôi mong nó cũng là mục tiêu của chúng ta.

Rô-ma 15: 1-2 nói: “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. 2 Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt”.

Những người trưởng thành giới hạn tự do của họ vì lợi ích của người khác. Họ xem xét quyết định của họ sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh như thế nào. Họ giới hạn tự do của họ vì tình yêu. Họ xử dụng bài thử nghiệm về ảnh hưởng và hỏi. Làm thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến người khác?

 

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)