• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỨC TIN TẠO RA SỰ KIÊN TRÌ - RICK WARREN

“Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng vẫn không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng, 9 Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, chúng tôi bị đánh ngã nhưng không bị hủy diệt”, (II Cô Rinh Tô 4: 8-9).

Đức tin bày tỏ lời hứa của Chúa, nó cho chúng ta sức mạnh của Chúa, biến ao ước thành hiện thực, và nó cho chúng ta năng lực để giữ vững trong thời kỳ khó khăn.
Không phải Đức Chúa Trời luôn luôn đưa chúng ta ra khỏi nan đề. Ngài trải dài đức tin của chúng ta bằng cách đưa chúng ta ngang qua nan đề. Chúa không luôn luôn cất đi nỗi đau đớn. Ngài ban cho chúng ta đức tin, có khả năng chịu đựng nỗi đau thương. Và Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng đưa chúng ta ra khỏi cơn bão vì Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài trong cơn giông bão.

Tôi nhớ câu chuyện của cô Corrie Ten Boom, một tín hữu trẻ người Hà Lan đã giúp nhiều người Do Thái trốn thoát khỏi Holocaust trước khi họ bị đưa đến các trại tập trung của Đức quốc xã. Sau thế chiến II chấm dứt, cô nói rằng những người sống qua trại tập trung nầy là những người có đức tin vững vàng nhất. Tại sao? Bởi đức tin đem đến cho họ sức mạnh để đứng vững trong những thời điểm khó khăn. Nó tạo ra sự kiên trì.

Nghiên cứu cho thấy rằng có lẽ đặc điểm quan trọng nhất mà chúng ta có thể dạy cho một đứa trẻ (và chúng ta cần trong cuộc sống của chính mình) là khả năng hồi phục. Đó là khả năng đề kháng. Đó là khả năng để tiếp tục. Không ai trải qua cuộc sống với chuỗi thành công mà không bị gíán đoạn. Mọi người ai cũng có lỗi và sai lầm. Tất cả chúng ta đều lo lắng. Chúng ta ai cũng đau đớn. Tất cả chúng ta đều có nan đề. Mọi người ai cũng có áp lực. Trong cuộc sống những người vượt qua được là nhờ có khả năng phục hồi.

Bạn có biết bao nhiêu lần tôi muốn từ chức làm Mục Sư tại nhà thờ Sadleback không? Mỗi sáng thứ hai sau khi trở về nhà! Tôi nói, “Chúa ơi, nó quá lớn. Có quá nhiều người, quá nhiều trách nhiệm. Con không đủ khôn ngoan. Con phải nói gì với số đông người nầy? Hãy tìm người khác có thể làm việc tốt hơn”.

Tuy nhiên, Chúa nói, “Hãy tiếp tục.”

Chúng ta có được sự phục hồi nơi đâu để tiếp tục? Đức tin. Đó là tin Đức Chúa Trời có thể làm một điều gì đó để thay đổi hướng đi cuộc đời chúng ta, và chúng ta không muốn bỏ lỡ nó, vì vậy chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước. Đó là tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta chính xác những gì, lúc chúng ta cần nó, Và chúng ta học cách nương dựa nơi Chúa để hoàn thành mục đích của Ngài cho chúng ta.

Phao-lô một người có đức tin vĩ đại đã công bố: “8 Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng vẫn không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng, 9 Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, chúng tôi bị đánh ngã nhưng không bị hủy diệt,” (II Cô 4: 8-9).

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)