• Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! (2 Cô-rinh-tô 9:15)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Đức Thánh Linh Đấng Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân - NICKY GUMBEL

Tôi có một nhóm bạn ở đại học, năm người trong số đó được gọi là Nicky ! Chúng tôi thường gặp gỡ nhau vào hầu hết các bửa ăn trưa trong ngày. Vào tháng 2 nănam 1974 tất cả chúng tôi đều đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Chúng tôi đều lập tức trở nên những người sốt sắng trong niềm tin mới của mình. Song một người trong nhóm Nicky bắt đầu tiến chậm lại. Anh ấy dường như không sốt sắng trong mối tương giao với Chúa, với việc đọc Kinh Thánh hoặc sự cầu nguyện.
Ngày nọ, có người cầu nguyện cho anh được đầy dẫy Đức Thanh Linh. Anh ta đã được đỗ đầy Thánh Linh và điều đó đã biến đổi đời sống anh. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt anh. Anh trở nên nổi tiếng vì sự tỏa sáng của mình. Nhiều năm sau đó anh vẫn được như vậy. Cứ thế, hễ nơi nào có buổi học Kinh Thánh hoặc buổi nhóm cầu nguyện hoặc gần một hội thánh thì Nicky có mặt ở đó. Anh ta ưa thích được ngồi lại với những Cơ Đốc Nhân khác. Anh trở thành một con người có sức thu hút nhất. Người ta được lôi kéo đến với anh ta và anh đã giúp cho nhiều người khác tin Chúa và được đổ đầy Thánh Linh theo cách giống như anh đã được.

Điều gì đã khiến cho Nicky này thay đổi như vậy ? Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ trả lời rằng đó là sự kinh nghiệm Đức Thánh Linh. Nhiều người biết khá rõ về Đức Chúa Cha và Chúa Jêsus, nhưng lại bỏ qua những hiểu biết về Đức Thánh Linh.
Một số bản dịch cũ dùng chữ “thần linh” và điều đó khiến chúng ta hơi sợ Ngài. Đức Thánh Linh không phải là một thần linh (ma) mà Ngài là một Thân vị. Ngài có tất cả những đặc điểm của con người. Ngài suy nghĩ (Công vụ 15:28), phán truyền (Công vụ 1:16), dẫn dắt (Rôma 8:14) Ngài có thể bị chúng ta làm buồn (Êphêsô 4:30). Đôi khi Ngài được mô tả như Thánh Linh của Đấng Christ (Rôma 8:9) hoặc Thánh Linh của Chúa Jêsus (Công vụ 16:7). Ngài là phương tiện để qua đó Chúa Jêsus hiện diện với dân sự Ngài. Lời định nghĩa của trẻ em ở tuổi đi học đó là, Ngài là một “bản thể khác của Chúa Jêsus.”
Ngài đã bắt đầu với những con người đặc biệt, vào những thời điểm đặc biệt vì những công tác đặc biệt. Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời đến trên con người, có điều gì đó sẽ xảy đến. Ngài không chỉ đem lại một cảm giác ấm cúng tốt đẹp ! Ngài đến vì một mục đích và chúng ta thấy những điển hình của điều đó trong Cựu Ước. Ngài đầy dẫy con người vì công việc có tính nghệ thuật. Thánh Linh Đức Chúa Trời đã đầy dẫy trên Bếtsalêên “sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ” (Xuất 31:3-5).
Một nhạc sĩ, một nhà văn thơ, hay một họa sĩ có thể là một người đầy tài năng mà không đầy dẫy Thánh Linh, nhưng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy con người vì công tác ấy, công việc của họ thường chiếm giữ một chiều kích mới. Có một ảnh hưởng khác biệt trên người khác. Nó có một ảnh hưởng lớn lao hơn nhiều về mặt thuộc linh. Thậm chí khả năng tự nhiên của nhạc sĩ hoặc họa sĩ ấy không nổi bật, nhưng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trên họ, công việc của họ sẽ rất khác lạ. Những tấm lòng có thể được chạm đến và những đời sống được thay đổi. Chắc chắn có điều gì đó giống như vậy đã xảy ra qua Bếtsalêên.
Ngài cũng đầy dẫy những con người đang giữ các công tác lãnh đạo. Trong thời Các quan xét, dân Ysơraên thường bị nhiều giống dân ngoại khác nhau tràn chiếm. Trong một thời gian, dân Mađian thống trị họ. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Ghêđêôn lãnh đạo Ysơraên. Ghêđêôn biết rõ sự yếu đuối của mình nên ông thưa rằng : “Hỡi Chúa tôi sẽ lấy chi giải cứu Ysơraên ? Kìa trong chi phái Manase, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi” (Các quan xét 6:15). Song khi Thánh Linh Đức Chúa Trời đến trên Gheđêôn (câu 34) ông đã trở thành một trong những vị lãnh đạo đáng kể của Cựu Ước.

  Trong việc lãnh đạo, Đức Chúa Trời thường dùng những người cảm biết mình yếu đuối, bất toàn và thiếu thốn. Khi họ được đầy dẫy Thánh Linh, họ trở thành những người lãnh đạo nổi bật trong Hội Thánh. Một điển hình đáng lưu ý của trường hợp đó là Mục sư EJ.H. “Bash” Nash. Là một viên lục sự mười chín tuổi tại một văn phòng bảo hiểm, cậu đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế và trở thành một con người đầy dẫy Thánh Linh Đức Chúa Trời. Người ta đã viết về ông như sau : “Ông ta chẳng có đặc điểm gì gây ấn tượng. Ông ta không phải mẫu người lực lưỡng cũng không phải là người mạo hiểm. Ông ta thừa nhận chẳng hề có sự khéo léo về giáo dục hoặc tài năng về nghệ thuật.” Song John Stott (người được ông dẫn dắt đến Đấng Christ) đã nói về ông như sau : “Dầu có một diện mạo bên ngoài thật khó tả, tấm lòng ông ta vẫn bùng cháy sáng rực cho Chúa Cứu Thế.” Lời cáo phó đăng trên tờ báo quốc gia và Hội Thánh đã tóm tắt cuộc đời của ông như sau :
Ông Bash…là một mục sư yên lặng, khiêm tốn, người không bao giờ tạo sự chú ý, hay làm cho mình trở thành người quan trọng, hoặc ưa thích sự thăng chức, tuy nhiên những ảnh hưởng của ông trong giáo hội Anh quốc suốt 50 năm qua có lẽ còn lớn hơn bất cứ một người đồng thời nào với ông, bởi vì hẳn phải có đến hàng trăm người ngày nay, trong các vị trí chức vụ có trách nhiệm, đã vì cớ ông mà cảm tạ Đức Chúa Trời , vì qua chức vụ hầu việc của ông mà họ đã được dẫn dắt đến một sự cam kết trong Chúa.
Những người đã từng biết rõ ông và những người đã từng làm việc với ông, không bao giờ còn mong lại thấy ai giống như ông nữa; bởi vì hiếm có người nào lại có ảnh hưởng đầy ý nghĩa trên quá nhiều người như con người ít nói, khiêm nhường và tâm linh sâu nhiệm nầy.
Đôi khi chúng ta có cảm giác bất lực khi đối đầu trước những nan đề của thế giới. Tôi thường cảm thấy như thế trước khi tin Chúa. Tôi biết mình có rất ít hoặc chẳng có gì để giúp cho những người mà cuộc sống họ đang rối bời. Hiện nay có nhiều lúc tôi cũng vẫn có cảm giác đó. Nhưng tôi biết chắc rằng với sự giúp dỡ của Thánh Linh Đức Chúa Trời, chúng ta thật sự có cái gì đó để ban cho. Thánh Linh Đức chúa Trời giúp chúng ta đem Tin lành của Chúa Cứu Thế Jesus đến để rịt lành những kẻ vỡ lòng, để rao ra sự tự do cho những người đang trong tình trạng phu tù, đem lại tự do cho những người có nỗi niềm thù ghét sâu trong đáy lòng họ; giải thoát những ai đang bị giam giữ bởi những việc làm sai trái của họ; và đem sự yên ủi của Đức Thánh Linh.

NICKY GUMBEL (Theo Những Thắc Mắc Về Đời Sống)