• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Đức Chúa Trời Làm Chủ Công Việc Kinh Doanh Của Tôi - Ken Abraham

 

Một Cơ Đốc Nhân có trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc không chỉ liên quan đến việc bạn trung tín như thế nào trong sự kỷ luật thuộc linh của bản thân và cách thức bạn đối xử với người khác và đối với tài sản. Điều này cũng liên quan đến thái độ của bạn đối với của cải vật chất, và liên hệ đến vấn đề ai thật sự là người làm chủ cuộc đời bạn. Cặp vợ chồng trong câu chuyện sau đây đã nhận ra ai là người nắm giữ cuộc đời họ.

Stanley Tam và vợ của anh là Juanita sở hữu một công việc kinh doanh xe moc vẫn còn mới mẻ. Trước khi họ cưới nhau, Stanley hầu như đã không còn hy vọng gì về sự phát triển của công ty. Nhưng một ngày nọ, khi đang lái xe dọc trên xa lộ gần Columbus, Ohio, Stanley biết được rằng Đức Chúa Trời đang phán với anh về công việc kinh doanh của anh. Anh nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang muốn anh chuyển giao công việc kinh doanh cho Ngài, vì vậy Stanley vâng lời. Anh hứa với Đức Chúa Trời rằng anh sẽ tôn cao danh Ngài qua công ty.

Không lâu sau đó, Stanley và Juanita cưới nhau và Stanley bắt đầu hiểu được cách thức anh phải chuyển giao công việc kinh doanh của anh cho Đức Chúa Trời. Anh chia sẻ sự tin chắc của anh với vợ và cô nhanh chóng đồng ý. Kế hoạch của họ là lập Đức Chúa Trời làm đối tác chính của họ và Ngài sở hữu 50% vốn của công ty. 50% lợi nhuận phải được dâng hết cho các công tác Cơ Đốc.

Khi gia đình của Stanley tìm được một luật sư sẵn sàng soạn thảo những giấy tờ hợp tác ghi rõ Đức Chúa Trời là đối tác chính - một kỳ công không nhỏ - và họ đã thành lập Stanita Foundation. Đức Chúa Trời bắt đầu ban phước trên công việc kinh doanh vượt quá sự mong đợi của họ. Họ đã dâng nhiều tiền đến nỗi Cơ Quan Thuế Vụ đã kiểm toán sổ sách của họ trong 10 năm liên tiếp ! Cơ quan này không thể hiểu được làm thế nào mà gia đình Stanley có thể kiếm được nhiều lãi hơn chỉ từ 49% đồng vốn của công ty so với hầu hết mọi người kiếm lãi bằng cách sở hữu 100% vốn kinh doanh.

Về sau, khi Stanley và Juanita đang tham gia trong một chuyến truyền giáo đến Medelin, Colombia, đôi vợ chồng này đã đối diện với một thách thức lớn hơn nữa. Stanley nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang phán với anh một lần nữa, và lời chỉ dẫn thật rõ ràng. Đức Chúa Trời muốn gia đình của anh chuyển giao toàn bộ công việc kinh doanh cho Ngài – không phải chỉ là 10% hay 51%, mà là 100% của cả hai công ty mà gia đình Stanley hiện đang sở hữu. Stanley và Juanita Tam vâng phục Đức Chúa Trời và trở thành  người làm công cho chính công ty của họ, chuyển giao 49% quyền sở hữu cho Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã tiếp tục khiến công ty và người làm công của Ngài được thịnh vượng. Khi một người hỏi Stanley bí quyết về sự thành công của mình, anh đã trả lời thật đơn giản: “Đức Chúa Trời làm chủ công việc kinh doanh của tôi.”

Có thể bạn không sở hữu một công việc kinh doanh để có thể chuyển giao cho Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề ai là người quản lý những gì bạn đang sỏ hữu cũng quan trọng đối với bạn không kém gì đối với Stanley và Juanita Tam. Bạn đánh giá về tài sản của bạn như thế nào ? Có phải tài sản đó là của bạn hay bạn chỉ đang mượn số tài sản đó của Đức Chúa Trời ?

Chúng ta đang sở hữu tiền bạc, nhà cửa, đất đai, quần áo, ti-vi, không ? Nền văn hóa xung quanh cho chúng ta biết chúng ta thật đang là chủ sở hữu của những của cải như vậy. Thật vậy, nhiều thông điệp cũng đang nói rằng tầm quan trọng của bản thân đều do của cải chúng ta sở hữu và giá trị của chúng quyết định.

Nhưng câu chuyện về người trồng nho (Lu-ca 20:9-19) đã thách thức quan điểm này. Chúa Giê-xu kể câu chuyện về những người thuê vườn hay những người làm công lập mưu cướp vườn nho khỏi tay ông chủ thay vì giao nộp sản vật lại cho ông. Họ xem trọng đất đai, cây trồng và hoa trái hơn con người - họ đánh đập những người đại diện của chủ (câu 10-12) – và thậm chí còn hơn cả mạng sống con người - họ giết luôn cả đứa con ruột của chủ (câu 14-15).

Cũng giống như vậy, những người lãnh đạo cộng đồng lúc bấy giờ cũng nuôi ý muốn giết Chúa Giê-xu (câu 19). Tuy nhiên, lúc đó, họ bị đám đông ngăn lại. Nhưng cuối cùng, họ cũng làm theo cách của mình.

Câu chuyện này thách thức chúng ta xem xét lại những điều mà Đức Chúa Trời tin cậy và giao phó cho chúng ta chăm sóc, và Ngài mong đợi gì nơi chúng ta. Cho dù Ngài giao cho chúng ta điều gì đi nữa, thì chúng ta cũng giống như những người làm công; Đấng sở hữu thật sự tất cả muôn vật chính là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã cho chúng ta mượn cuộc đời của mình, gia đình, kỹ năng và tất cả mọi nguồn lực khác. Ngài kêu gọi chúng ta quản lý những của ban cho đó để làm tôn cao danh Ngài.

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chống lại việc giữ chặt lấy của cải của mình và tham muốn tích trữ của cải ngày càng nhiều hơn đến nỗi chúng ta có thể bị cám dỗ để dùng các mưu chước gian ác hay bạo lực để nắm giữ lấy chúng. Chúng ta phải gìn giữ mọi thứ với thái độ của một người làm công, và luôn nhớ rõ người thật sự sở hữu chúng – là chính Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta mượn mọi thứ vì sự vinh hiển của Ngài và vì ích lợi cho những người khác.

Vậy quan điểm về sự thành công của Đức Chúa Trời là gì ? Dù cho niềm tin của xã hội có như thế nào, thì quan điểm của Đức Chúa Trời về sự thành công không phải là của cải, quyền lực, uy tín, hoặc danh tiếng. Cứ cho là có nhiều vị thánh đồ trong thời Cựu Ước vô cùng giàu có theo các tiêu chuẩn xã hội của họ. Tuy nhiên, sự khái quát chung ở đây đó là niềm tin vào Đức Chúa Trời và sự vâng theo lời của Ngài sẽ tự động đem đến sự thành công về vật chất.

Thánh Kinh hứa ban thưởng cho tín đồ nào đánh giá sự thành công hay thất bại của họ theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và tìm cách làm vui lòng Ngài. Khi làm theo các chuẩn mực của Đức Chúa Trời, bạn có thể hoặc không thể được thưởng công trong đời này. Tuy nhiên, bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng trên thiên đàng.

Cơ Đốc Nhân có thể thành công trong thế gian này hay không ? Tất nhiên là có ! Nhưng nơi nào mà quan điểm thành công của thế gian mâu thuẫn với sự thành công thật sự của Đức Chúa Trời thì Cơ Đốc nhân phải sẵn sàng vui lòng đặt mọi sự trong bàn tay của Đấng Christ. Hơn thế nữa, mọi Cơ Đốc nhân phải có trách nhiệm sử dụng các ân tứ, ta-lâng, và tài lực của Đức Chúa Trời theo cách làm vui lòng Ngài.

KEN ABRAHAM (Bày Tỏ Đức Chúa Trời Qua Công Việc Của Bạn)