• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT NHU CẦU CHÚNG TA - RICK WARREN

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt”.  (Ga-la-ti 6:9).

Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. Điều nầy có nghĩa là Chúa biết mọi việc, mọi thứ về chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Trời biết về những lỗi lầm và thất bại, cảm xúc và sự thất vọng– và tương lai của chúng ta.

Đức Chúa Trời cũng biết nỗi lo sợ của chúng ta. Chúa biết mọi thứ khiến chúng ta bị căn thẳng. Ví dụ, nhiều người trong chúng ta lo lắng về kinh tế, và chúng ta lo ngại về tài chánh.

Và rồi chúng ta hành động như Chúa không biết về những hóa đơn của chúng ta. “Chúa ơi, Ngài không thấy sao? Tôi đang thiếu hụt! Tôi không đủ tiền! “Chúng tôi đang cố gắng trì hoản và để kiếm sống”. Chúng tôi bị căng thẳng, bất an, và lo lắng. Nhưng lo lắng là kết quả của việc không hiểu biết sự toàn tri của Đức Chúa Trời.

Thật ra, Đức Chúa Trời biết mọi nhu cầu của chúng ta. Cầu nguyện không bao giờ đem lại tin tức cho Đức Chúa Trời. Chúa biết điều gì đang xảy ra; Ngài biết tất cả về chúng ta. Kinh Thánh nói, “Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.” (Mathiơ 6:8). Chúa nhận biết từng mọi nhu cầu chúng ta có: tài chánh, tâm linh, thể chất, xã hội và tình cảm.
Cuối cùng, Đức Chúa Trời biết sự trung tín của chúng ta. Chúa thấy mọi việc chúng ta làm tốt và đúng. Mỗi khi chúng ta không phạm tội, mỗi khi chúng ta chống trả lại sự cám dỗ, mỗi khi chúng ta đứng lên để nói sự thật của Đức Chúa Trời, Chúa thấy sự trung tín của chúng ta đối với Ngài.

Kinh Thánh nói mọi hành động tốt sẽ được khen thưởng, cho dù có tầm quan trọng đến mức nào và liệu có ai khác trên trái đất nầy nhìn thấy hay không. Mọi khích lệ chúng ta đem đến cho người khác, mỗi khi chúng ta nhấc máy gọi trong văn phòng dù nó không phải là công việc của ta, khi chúng ta xếp ghế trong nhà thờ, mỗi khi chúng ta từ chối nghe tin đồn – Chúa nhìn thấy tất cả dù nhỏ bé thế nào đi nữa, theo Mathiơ 10: 40-42.


Chúng ta có thể nói “tôi cố gắng làm điều đúng trong hôn nhân của tôi. Tôi không thấy kết quả nào cả”. “ Tôi cố gắng trở thành người tốt và đáp ứng đúng với con tôi (hoặc cha mẹ tôi)” “Tôi cố gắng làm việc đúng đắn nơi sở làm (hoặc ở trường học). Và tôi không biết liệu tôi có được đền bù không. Tôi không thấy có sự khác biệt nào trong cuộc sống của con người ”

Đức Chúa Trời nói: “Ngài thấy điều đó, và không quan trọng ai nhìn thấy ”. Không có điều gì tốt đẹp chúng ta làm trở thành vô ích: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Galati 6:9).

Đừng nản lòng, hãy tiếp tục làm điều tốt và tin cậy Đức Chúa Trời để Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)