• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỨC CHÚA TRỜI BAN GIỐNG CHO KẺ GIEO - PAUL CHASE

Tôi đã dự một buổi nhóm của một vị mục sư ở Hoa Kỳ, khi vị mục sư hướng dẫn buổi nhóm đang kêu gọi dâng hiến để mua một đài truyền hình. Ông yêu cầu những người dâng 10.000 (mười ngàn) đô la giơ tay lên.

Tôi nghĩ “Ô lạy Chúa, đừng yêu cầu con”. Một vài người giơ tay lên. Sau đó ông hỏi có bao nhiêu người sẵn sàng dâng 5.000 đô la. Một hai người giơ tay lên. Sau đó vị mục sư hỏi “Có bao nhiêu người dâng 1.000 đô la ?”. Thánh linh bảo tôi đứng dậy ! Tôi nghĩ “Ai ? Con hả Chúa ?”. Thánh linh phán “Vâng, Con đó. Hãy đứng dậy”. Vì thế, tôi đứng lên. Tôi là nguời đứng lên duy nhất.

Vị mục sư nhìn quanh và nói “Hãy nhìn người này. Đây là một giáo sĩ ở hải ngoại, và ông ấy là người duy nhất đã đứng lên. Tất các các vị mục sư nên tự hổ thẹn. Quí vị có Hội thánh và lương bổng, nhưng các vị lại ngồi im trong khi người giáo sĩ này lại đứng lên. Các vị nghĩ thế nào về điều này”. Tất cả phòng đồng loạt đứng lên.

Lúc đó tâm trí tôi rối loạn. Tôi nghĩ “Tôi đang làm gì vậy ? Tôi tự nhận là dâng 1.000 đô la trong khi tôi chẳng có đồng nào trong túi. Sau buổi nhóm, tôi sẽ quay lại khách sạn để gọi điện thoại cho văn phòng của tôi xem thử có 1.000 đô la ở đó hay không “.

Tôi biết tôi phải tin rằng Đức Chúa Trời cung cấp tiền bạc nhưng tôi cũng phải tin những gì Ngài bảo tôi làm. Cuối cùng vị mục sư bảo mọi nguời ngồi xuống. 30 giây sau khi ngồi xuống, một người đến bên tôi, trao cho tôi một phong bì và nói “Anh Paul, 1 người ngồi ở phía sau bảo tôi đưa cái này cho anh”. Tôi mở ra và thấy có cái check 1.000 đô la ! Đức Chúa Trời đa ban giống cho kẻ gieo ! Đối với tôi thật là một điều vui mừng về số tiền đã dâng hôm đó.

Đức Chúa Trời muốn tôi vâng lời Ngài để dâng 1.000 đô la. Tôi đã không đem tiền theo. Đức Chúa Trời biết tôi không đem tiền theo. Nhưng tôi đã chịu dâng số tiền đó vì Đức Chúa Trời bảo tôi dâng.

Khi tôi vâng lời Đức Chúa Trời và đứng lên, Ngài đã bảo một người nào đó ở phía sau viết cho tôi một cái check 1.000 đô la. Tôi đã nhận phần thuởng vì đã dâng hiến 1.000 đô la, và người đó đã nhận phần thưởng vì đã ban cho 1.000 đô la. Hai người đã nhận phần thưởng vì cùng ban cho 1.000 đô la.

Nhưng xin đừng dại dột dâng hiến nhiều như vậy nếu con cái bạn không có gì ăn và hóa đơn của bạn chưa được thanh toán. Hãy trung tín trong vấn đề tài chánh hằng ngày của bạn và trong của dâng 1/10. Sau đó Đức Chúa Trời sẽ yêu cầu thêm nữa.

Sự sẵn sàng và vâng lời của một người sẽ khiến cho Đức Chúa Trời ban giống cho kẻ gieo. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban giống cho bạn gieo. Và khi Ngài đã ban giống thì bạn hãy trồng đi -- đừng giữ lại làm chi !

Thi thiên 1:1-3 chép “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giêhôva và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, là nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng”. THẠNH VƯỢNG. Thật là một từ tuyệt vời ! Thạnh vượng có nghĩa là thành công hoặc lớn mau, phát triển. Tôi muốn đời sống và sự quan hệ của tôi được thạnh vượng và phát triển. Có khi nào bạn vào nhà hàng, yêu cầu một trái cây và tiếp viên nói rằng “Xin lỗi, quả đó không đúng mùa ?”. Vâng, trong nhà của Đức Chúa Trời, quả phước hạnh của Ngài luôn luôn đúng mùa.

Lời Đức Chúa Trời nói rằng nếu bạn làm theo những lời chỉ dẫn trong Thi thiên 1, thì bạn sẽ đuợc trồng và kết quả theo mùa. Bạn có thu hoạch theo mùa không ? Bạn có kết quả đúng kỳ không ? Một số người đa bị lỡ mùa ! Mùa kết quả tùy thuộc nơi bạn. Lòng bạn có mảnh đất tốt không ? Là một nông dân, bạn có tưới cho hạt giống, có tỉa những nhánh không sinh sản đi không ?

Một số người chỉ kết quả mỗi năm một lần. Những người khác thì kết quả một năm 2, 3, 4 và rất nhiều lần. Bạn muốn kết quả bao nhiêu ? Điều đó tùy thuộc vào cách sống của bạn. Cách sống của người nông dân là trọng tâm của hoa lợi. Đó là lý do sứ đồ Phao lô khuyên chúng ta ứng dụng những nguyên tắc mà người nông dân đa sử dụng.

Galati 6:9-10 Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nãi, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.

Bạn sẽ ăn trái của bạn sinh ra -- hoặc tốt hoặc xấu. Tôi đã thấy có nhiều người chán nản, thậm chí còn giận dữ về tình trạng đời sống của họ. Nhưng chính sự dại dột của họ đã tạo nên đời sống của họ. Và bây giờ họ đang ăn quả của hạt giống mà chính họ đã gieo.

Bạn sẽ ăn những gì bạn đã trồng. Và nếu bạn không thỏa lòng về đời sống bạn thì bạn sẽ đổ thừa ai ? Đó không phải là lỗi cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn bạn được phước, được vui mừng, được xức dầu, được mạnh mẽ và tự do. Đức Chúa Trời muốn bạn được vui mừng, bình an và đắc thắng. Nếu không có những điều này trong đời sống bạn là do bạn đã không làm những gì cần thiết để đạt được điều đó và duy trì nó.

Mọi sự mà bạn cần trong đời sống đã có sẵn trong bạn khi bạn tiếp nhận Jêsus Christ làm Cứu Chúa. Kinh Thánh chép rằng chúng ta đã được dự phần thần tánh của Ngài khi chúng ta nhận được những lời hứa quí báu và lớn lao của Ngài (II Phi 1:4). Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự quan hệ đến sự sống và sự kỉnh kiền (II Phi 1:3). Những điều này nằm ở đâu ? Nó có sẵn trong tâm linh tái tạo của bạn. Tùy thuộc nơi bạn để đem nó ra.

Hãy buớc đi trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, làm theo những nguyên tắc mà Ngài đã dạy -- hãy chăm sóc tấm lòng của bạn, hãy trồng những hạt giống tốt và hãy làm theo tiếng phán của “người cày ruộng khôn ngoan”. Làm như thế, bạn sẽ có được một đời sống đẹp đẽ.

 

PAUL CHASE (Chiến Sĩ, Lực Sĩ, Nông Dân)