• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỐI XỬ TỐT CHO NHỮNG AI CHỐNG ĐỐI - RICK WARREN

Khi chúng ta bị bức hại, bị công kích, và đối mặt với sự chống đối, chúng ta cần phải đáp ứng bằng cách chúc phước.

Chúa Giê-xu đã nói trong Lu-ca 6: 27-29, “Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai dựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong”.

Ai có thể làm điều đó? Thật ra không có nhiều người. Đó là điều khiến Cơ Đốc nhân có sự khác biệt, vì đó không phải là phản ứng tự nhiên hoặc thông thường hay là một phản ứng dễ dàng.

Phải có rất nhiều can đảm để làm điều đó! Bất kỳ kẻ ngu đần nào cũng có thể chống trả lại. Bất cứ ai cũng có thể trả đủa. Bất cứ ai cũng có thể đáp trả lại với điều gì đó có ý nghĩa.

Chúa muốn chúng ta yêu kẻ thù mình, làm điều tốt cho những ai ghét chúng ta, chúc phuớc lành cho những kẻ rủa sả chúng ta, cầu nguyện cho những người làm tổn thương chúng ta, và hãy đưa luôn má bên kia cho họ vả.  Có dễ dàng không? Không. Chúng ta chỉ có thể làm điều nầy khi tình yêu của Thiên Chúa tràn đầy trong chúng ta. Nhưng đó là cách làm chứng mạnh mẽ nhất.

Trong bộ phim The Butler, chúng ta thấy những người Rider tự do, người đã chiến đấu cho sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc ở miền Nam, trong Phong trào đòi hỏi nhân quyền (cho những người dân người da màu) đã huấn luyện cho họ cách trả đủa khi họ bị đánh đập, nhổ nước bọt, nguyền rủa, xô đẩy, bị người ta ném thức ăn vào. Đó là những hình ảnh mạnh mẽ bày tỏ thái độ bất bạo động.

Khi tôi xem quang cảnh đó, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống trên má. Tôi nghĩ, “Tôi muốn trở thành người như vậy cho Chúa Giê-xu. Tôi muốn trở nên người dũng cảm. Tôi muốn có trái tim can đảm không bị sai lầm, cho dù người ta ném vật gì vào tôi. Và tôi muốn đáp lại bằng tình yêu.”

Khi bạn từ chối trả đủa, và đáp ứng lại bằng tình yêu trong công việc hoặc với ai đó không thích bạn, Đức Chúa Trời sẽ vui lòng. Và bạn sẽ được ban phước.

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. “ (Ma-thi-ơ 5:10-12).

Chúa Giê-xu đã trả gíá cho chúng ta. Chúa nói rằng có một mức giá phải trả để theo Ngài. Sự nổi tiếng trên thế gian không đảm bảo cho Cơ Đốc Nhân, nhưng phần thưởng ở trên trời mới bảo đảm.

 
Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)